Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2688733
z 268874
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
36/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1325G na odcinku od miasta Lębork do miejscowości Małoszyce – DP 1325RRG.6220.12.202120-10-2021 15:3020-10-2021 15:30Urząd Gminy w Nowej Wsi LęborskiejWójt Gminy Nowa Wieś Lęborska
61/2021wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachRGP.6220.11.2021.ASS20-10-2021 15:2920-10-2021 15:29Urząd Miasta i Gminy GniewVGP ENEPROSOL 1 Sp. z o.o.
723/2021Zgłoszenie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowiskuWSI.512.4.4.2021.KT20-10-2021 15:2420-10-2021 15:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie*******
944/2021Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia działań naprawczychWSI.512.4.4.2021.KT20-10-2021 15:2420-10-2021 15:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
945/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.103.2021.MDr.120-10-2021 15:2420-10-2021 15:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie*******
942/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.102.2021.MDr.120-10-2021 15:2420-10-2021 15:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie*******
946/2021Zezwolenie na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.6401.102.2021.MDr.220-10-2021 15:2420-10-2021 15:24Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
186/2021Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewówRO-II.613.97.202120-10-2021 15:1820-10-2021 15:18Starostwo Powiatowe w PszczynieWójt Gminy Pawłowice
1158/2021decyzja zmieniająca koncesję nr 55/92 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Jaszczew"BKGo/MN/768/9520-10-2021 15:0820-10-2021 15:08Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1157/2021decyzja zmieniająca koncesję nr 55/92 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Jaszczew"BKk/MN/778/9720-10-2021 15:0820-10-2021 15:08Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
z 268874