Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2350
z 235
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/E/0003raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko01-08-2007 12:1708-08-2007 07:02Urząd Miasta i Gminy Praszka
2007/A/0011wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewIT.I.7635/16/0720-06-2007 14:1208-08-2007 07:35Urząd Miasta i Gminy Praszka
2009/A/0087wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew 2 szuki - wiąz z terenu działki nr 119 km 1 obręb SkotnicaIT.I.7635 / 109 / 0911-12-2009 10:4215-12-2009 07:49Urząd Miasta i Gminy Praszka
2007/A/0006wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew 2 szt. lipa w pasie drogi powiarowej nr 1911 O Praszka - Gana - DalachówIT.I.7635/12/0719-06-2007 14:3008-08-2007 07:35Urząd Miasta i Gminy Praszka
2007/A/0007wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na przedłużeniu ciągu pieszo - jezdnego na osiedlu ieszkaniowym w Praszce dz. nr 253/15, 253/14IT.I.7624-1/1/0720-06-2007 11:4308-08-2007 07:35Urząd Miasta i Gminy Praszka
2007/A/0012wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew 1 szt. robinia akacjowa przy ul. Fabrycznej 53IT.I.7635/17/0720-06-2007 14:1808-08-2007 07:33Urząd Miasta i Gminy Praszka
2007/A/0040wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegajacego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci ERA BTS 52121 Praszka na budynku przy ul. Kaliskiej 72, 46-320 Praszka działka nr 148/20 k.m.1 dod. 2 obręb Miasto PraszkaIT.I.7624-1/9/0731-07-2007 11:5708-08-2007 07:31Urząd Miasta i Gminy Praszka
2007/A/0019wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew 2 szt. topoli z terenu działki nr 648 k.m. 2 obręb Miasto PraszkaIT.I.7635/25/0705-07-2007 14:2008-08-2007 07:33Urząd Miasta i Gminy Praszka
2007/A/0025wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięciaIT.I.7624-1/5/0705-07-2007 15:2808-08-2007 07:32Urząd Miasta i Gminy Praszka
2007/B/0033decyzja zezwalająca na usunięcie drzew 1 szt. topola z terenu działki nr 79/1 k.m. 1 obręb RozterkIT.I.7635/48/0731-07-2007 13:4008-08-2007 07:12Urząd Miasta i Gminy Praszka
z 235