Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2350
z 235
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
298/2016Decyzja nie zezwalająca na wyciecie drzew 1 szt. modrzew europejski na działce nr 54/9 k.m. 2 obręb PraszkaIT.I.6131.203.201628-10-2016 09:1628-10-2016 09:16Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
122/2013Decyzja nie zezwalająca na wyciecie drzew 1 szt. świerk z terenu działki nr 643 k.m. 2 obręb Miasto PraszkaIT-I.6131.84.201326-08-2013 09:3626-08-2013 09:36Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
121/2012Decyzja nie zezwalająca na wyciecie drzewa 1 szt. lipa z terenu działki nr 647 k.m. 2 obręb Miasto PraszkaIT-I.6131.69.201214-06-2012 14:3114-06-2012 14:31Urząd Miasta i Gminy PraszkaSpółdzielnia Mieszkaniowa w Praszce
29/2017Decyzja nie zezwalająca na wycięcie drzew 1 szt jesion wyniosły na działce nr 26/20 k.m. 1 obręb PraszkaIT.I.6131.35.201710-04-2017 11:1910-04-2017 11:19Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
73/2016Decyzja niezezwalająca na wyciecie drzew 1 szt. jesion z działki nr 26/20 k.m. 1 obręb Miasto PraszkaIT.I.6131.42.201629-02-2016 14:5229-02-2016 14:52Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
379/2016Decyzja stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi rowerowej Praszka – AleksandrówIT.I.6220.17.201601-02-2017 09:1601-02-2017 09:16Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
381/2016Decyzja stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1909 O /Skomlin/ gr. woj. Łódzkiego – Przedmość – Praszka od km 8+330 do km 13+972 bez włączenia do pasa drogowego drogi krajowej nr 45IT.I.6220.18.201601-02-2017 09:1601-02-2017 09:16Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
375/2016Decyzja stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1911 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka - Rozterk zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: • 439 k.m.1 obręb Praszka • 132 k.m.1 obręb Rozterk • 46 k.m.1 obręb Rozterk • 47/2 k.m.1 obręb Rozterk • 47/3 k.m.1 obręb Rozterk • 45 k.m. 1 obręb RozterkIT.I.6220.15.201601-02-2017 09:0201-02-2017 09:02Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
377/2016Decyzja stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1916 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka - Pilawy zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: • 578 k.m. 2 obręb Praszka • 7 k.m. 1 obręb SzyszkówIT.I.6220.16.201601-02-2017 09:0201-02-2017 09:02Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
170/2016Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 11/2 (obręb 2) w miejscowości Brzeziny, Gmina Praszka.IT.I.6220.1.201618-05-2016 10:4218-05-2016 10:42Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
z 235