Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2350
z 235
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
145/2012wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla zadania pn: budowa trzech silosów magazynowych zboża, silosu dobowego zboża, susarni zboża, kosza przyjęciowego zboża, chłodni wentylatorowych oraz przebudowa i nadbudowa istnejącej gorzelni wraz z modernizacją jej technologiiGPRR-II.6730.111.201230-08-2012 08:1830-08-2012 08:18Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
147/2012wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zadania pn: zakład produkcji i przetwórstwa biopaliw - PraszkaGPRR-II.6730.112.201230-08-2012 08:2430-08-2012 08:24Urząd Miasta i Gminy PraszkaEnergo 4 Sp. z o.o.
177/2012wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego na zakład przetwórstwa drzewnego i usług poligraficznych na działce nr 102 obręb KoziełGPRR-II.6730.148.201208-10-2012 09:2308-10-2012 09:23Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
220/2012decyzja nr 112/2012 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu położonego w miejscowości Kozieł, oznaczonego jako działka o nr ewidencyjnym 102 k.m. 1 obręb KoziołGPRR-II.6730.148.201219-11-2012 11:4019-11-2012 11:40Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
188/2012wniosek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zadania polegającego na zmianie użytkowania terenu i obiektu budowlanego warsztatu samochodowego z istniejącym punktem skupu złomu na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu oraz niezbędną infrastrukturąGPRR-II.6730.153.201217-10-2012 12:2017-10-2012 12:20Urząd Miasta i Gminy PraszkaP.P.H.U. ALDAR Alina Wajgert
241/2012ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zmiany użytkowania terenu i obiektu budowlanego warsztatu samochodowego z punktem skupu złomu na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z punktem skupu złomu oraz niezbędnych budowli i infrastruktury dla prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia,GPRR-II.6730.153.201212-12-2012 10:1612-12-2012 10:16Urząd Miasta i Gminy Praszka"ALDAR" Alina Wajgert
227/2012zmiana sposobu użytkowania części budynku nr 13 na topialnię aluminium z przebudową obiektu na działce nr 148/32 k.m. 12 obręb Miasto PraszkaGPRR-II.6730.162.201230-11-2012 13:5130-11-2012 13:51Urząd Miasta i Gminy PraszkaP.M.N. BOBREK Sp. j. K. i M. Kleszcz, B. Koźbiał
242/2012wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla zadania polegającego na budowie pięciu elektrowni wiatrowych wraz z elementami towarzyszącymi (drogi wewnętrzne, place manewrowe, dwie stacje kontenerowo pomiarowe oraz tymczasowe utwardzenia powierzchni) i budowie zjazdów z dróg wewnętrznych i budowie zjazdu z drogi krajowej miejscowości KowaleGPRR-II.6730.171.201212-12-2012 10:2912-12-2012 10:29Urząd Miasta i Gminy PraszkaWINDPROJEKT Sp. z o.o.
153/2014decyzja nr 88/2014 ustalająca sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu nieruchomości położonych na terenie gminy Praszka, w obrębie Wierzbie k.m. 1 , oznaczonych jako działki o nr ewid. 1077, 1079 z wykorzystaniem przestrzeni powietrznej ponad działkami 1073 1075, 1077, 1079,1080, 1083GPRR-II.6730.174.201309-09-2014 13:3809-09-2014 13:38Urząd Miasta i Gminy Praszka*******
121/2014wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej nr 3 na działkach nr 1077, 1079, obręb Wierzbie wraz z korzystaniem z przestrzeni powietrznej nad działkami nr 1073, 1075, 1077, 1079, 1080, 1083 oraz budowie drogi dojazdowej na działkach nr 1077, 1079 obręb Wierzbie, w ramach zadania pn: "Budowa 8 wolnostojących elektrowni wiatrowych o mocy 3 MW wraz ze stacją transformatorową i drogą dojazdową"GPRR-II.6730.174/1307-07-2014 12:1907-07-2014 12:19Urząd Miasta i Gminy PraszkaEnergy Eco Sp. z o.o.
z 235