Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2640413
z 264042
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
11/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,57 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 105 obręb Bolemin, gmina DeszcznoOŚ.6220.1.202110-05-2021 10:2010-05-2021 10:20Urząd Gminy w Deszcznie*******
13/2021Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,57 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 105 obręb Bolemin, gmina DeszcznoOŚ>6220.1.202110-05-2021 10:2010-05-2021 10:20Urząd Gminy w DeszcznieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
14/2021Opinia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,57 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 105 obręb Bolemin, gmina DeszcznoOŚ.620.1.202110-05-2021 10:2010-05-2021 10:20Urząd Gminy w DeszcznieDyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
17/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,57 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 105 obręb Bolemin, gmina DeszcznoOŚ.6220.1.202110-05-2021 10:2010-05-2021 10:20Urząd Gminy w DeszcznieWójt Gminy Deszczno
23/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części istniejącej hali magazynowej na funkcję produkcyjną i zlokalizowania w niej lakierni proszkowej, działka nr 403/1 obręb Deszczno gmina Deszczno.OŚ.6220.1.202110-05-2021 10:2010-05-2021 10:20Urząd Gminy w DeszcznieWójt Gminy Deszczno
11/2021Zgłoszenie o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisjiRO.6221.7.2021.MF10-05-2021 10:1910-05-2021 10:19Starostwo Powiatowe w BiałobrzegachT-Mobile Polska S.A
577/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.303.2021.AM10-05-2021 10:1610-05-2021 10:16Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
651/2021Brak sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzewaOSE-ZI.6131.303.2021.AM10-05-2021 10:1610-05-2021 10:16Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
595/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.314.2021.AM10-05-2021 10:1610-05-2021 10:16Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
652/2021Brak sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzewaOSE-ZI.6131.314.2021.AM10-05-2021 10:1610-05-2021 10:16Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
z 264042