Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 6816
z 682
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2/2011Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych z dwóch studni zlokalizowanych w Górce Pabianicakiej na terenie stacji wodociągowej dz. nr ew. 119/2OŚ.PG.6223/20-3/1023-02-2011 11:3723-02-2011 12:07Starostwo Powiatowe w PabianicachStarosta Pabianicki
2011/A/0001Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z terenu Stacji Wodociągowej w m. Górka PabianickaOŚ.PG.6223/20/1023-02-2011 13:0823-02-2011 12:10Starostwo Powiatowe w Pabianicach
3/2011Pozwolenie wodnoprawne na Wykonanie wylotu W1 i W2 o śr 315 mm w lewej skarpie rz. Pabianki, likwidacja rowów odwadniających w ul. Wierzbowej w Pabianicach oraz odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych ze zlewni ulic:Żabia, Żurawia i Wierzbowa w Pabianicach projektowanymi wylotami do rzeki Pabianki Operat wodnoprawnyOŚ.PM.6223/21/1023-02-2011 13:5323-02-2011 13:31Starostwo Powiatowe w PabianicachP.P.H.U. "Inżynieria Sanitarna" Sp. z o.o.
4/2011Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych w tym wylotu W1 o śr 315 mm w lewej skarpie rzeki Pabianki w km 0+948, wylotu W2 o śr 315 mm w lewej skarpie rzeki Pabianki w km 0+848, likwidacje rowów odwadniających w ulicy Wierzbowej w Pabianicach oraz szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z ulic Żabia, Żurawia i Wierzbowa w Pabianicach do rzeki Pabianki23-02-2011 13:5123-02-2011 13:31Starostwo Powiatowe w PabianicachStarosta Pabianicki
5/2011Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu ziemnego położonego na działce nr ew. 153 w m. Zalew gm. LutomierskOŚ.LG-6224/28-3/1023-02-2011 14:4923-02-2011 14:59Starostwo Powiatowe w PabianicachStarosta Pabianicki
6/2011Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przejścia kablem energetycznym nad korytem rzeki Ner w km 74+260 w Miejscowości Zygmuntów gm. LutomierskOŚ.LG-6224/31-4/1023-02-2011 15:2323-02-2011 14:59Starostwo Powiatowe w PabianicachStarosta Pabianicki
7/2011Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przebudowy urządzenia wodnego tj. rowu poprzez umieszczenie przepustu z rur betonowych pod projektowanym zjazdem z ul. Nadrzecznej w Konstantynowie Łodzkim Operat wodnoprawnyOŚ.KM-6224/34/1023-02-2011 15:5023-02-2011 15:00Starostwo Powiatowe w Pabianicach*******
2011/A/0004Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni na terenie Zakładu Włokienniczego Biliński w Konstantynowie Łodzkim ul. Mickiewicza 29OŚ.KM.6224/26/1023-02-2011 14:5723-02-2011 15:00Starostwo Powiatowe w Pabianicach
8/2011Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego w pasie ulicy Nadrzecznej poprzez zamontowanie przepustu o śr 400 mm umozliwiającego wjazd na działkę nr ew. 4 obr. K-21 w Konstantynowie ŁódzkimOŚ.KM-6224/34-3/1023-02-2011 15:5623-02-2011 15:00Starostwo Powiatowe w PabianicachStarosta Pabianicki
2011/A/0005Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przejscia kablem energetycznym nad korytem rzeki Ner w km 74+260 w miejscowości Zygmuntów gm. LutomierskOŚ.LG-6224/31/1023-02-2011 15:2023-02-2011 15:00Starostwo Powiatowe w Pabianicach
z 682