Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2910567
z 291057
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
180/2023Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do kozioroga dębosza Cerambyx cerdo, w związku z planowanymi pracami pielęgnacyjnymi drzewa należącego do rodzaju dąb Quercus Sp.27-09-2023 13:5727-09-2023 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuZarząd Zieleni Miejskiej
181/2023Zezwolenie w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do kozioroga dębosza Cerambyx cerdo, w związku z planowanymi pracami pielęgnacyjnymi drzewa należącego do rodzaju dąb Quercus Sp.WPN.6401.272.2023.MK27-09-2023 13:5727-09-2023 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
182/2023Zezwolenie na umyślne płoszenie i niepokojenie osobników szpaka Sturnus vulgaris w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących na dz. nr 19/2 obręb Jaksonowice w gminie DługołękaWPN.6401.275.2023.MK27-09-2023 13:5727-09-2023 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
183/2023Wniosek na umyślne płoszenie i niepokojenie osobników szpaka Sturnus vulgaris w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących na dz. nr 19/2 obręb Jaksonowice w gminie Długołęka27-09-2023 13:5727-09-2023 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
184/2023Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w związku z prowadzeniem prac na budynku Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze27-09-2023 13:5727-09-2023 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
185/2023Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w związku z prowadzeniem prac na budynku Archiwum Państwowego w Jeleniej GórzeWPN.6401.276.2023.MK27-09-2023 13:5727-09-2023 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
186/2023Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w związku z prowadzeniem prac na budynku Archiwum Państwowego we WrocławiuWPN.6401.279.2023.MK27-09-2023 13:5727-09-2023 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
187/2023Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do ptaków objętych ochroną gatunkową, w związku z prowadzeniem prac na budynku Archiwum Państwowego we Wrocławiu27-09-2023 13:5727-09-2023 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
188/2023Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do brzegówki Riparia riparia w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa przystani pasażerskich na rzece Odrze wraz z zagospodarowaniem terenu, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 486, 485, 493, 499, 487, 506, 497, 495/4 obręb 2 miasta Ścinawa27-09-2023 13:5727-09-2023 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu*******
189/2023Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do brzegówki Riparia riparia w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa przystani pasażerskich na rzece Odrze wraz z zagospodarowaniem terenu, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 486, 485, 493, 499, 487, 506, 497, 495/4 obręb 2 miasta Ścinawa27-09-2023 13:5727-09-2023 13:57Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
z 291057