Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2908687
z 290869
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1098/2023WNIOSEK o wydanie zezwolenia na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie nor oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie tam w celu ograniczenia szkód powodowanych przez bobry w uprawach rolnych, lasów, rybostanu w obrębie cieków Rzeka Myśla, Kanał Chocim, Kanał Buszów, Kanał Gajewo, Kanał Chłopiński, Rzeka Ścieniewica, Kanał Łączyna, Kanał Mystka, Kanał Myślański na terenie gminy Lubiszyn.WPN-I.6401.347.2023.AK21-09-2023 13:3821-09-2023 13:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie
1149/2023DECYZJA zezwalająca Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Zarządowi Zlewni w Szczecinie na sukcesywne niszczenie i usuwanie nor i tam bobrowych zlokalizowanych na wymienionych ciekach: Rzeka Myśla, Kanał Chocim, Kanał Buszów, Kanał Gajewo, Kanał Chłopiński, Rzeka Ścieniawica, Kanał Łączyna, Kanał Mystka, Kanał Myślański na terenie gminy Lubiszyn.WPN-I.6401.347.2023.AK21-09-2023 13:3821-09-2023 13:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
195/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 152/3 położonej w obrębie Borzykowa gm. Chmielnik.RO-I.613.27.2022.KS21-09-2023 13:3821-09-2023 13:38Starostwo Powiatowe w KielcachUrząd Miasta i Gminy Chmielnik
19/2023Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji Przedsiębiorstwa Usługowo- Eksportowego ZENTEX Sp. z o.o.WGOŚ.6225.0005.202021-09-2023 13:3721-09-2023 13:37Urząd Miejski w KaliszuZentex
196/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna, mierzonych na wysokości 130 cm, z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 152/3 położonej w obrębie Borzykowa gm. Chmielnik.RO-I.613.27.2022.KS21-09-2023 13:3721-09-2023 13:37Starostwo Powiatowe w KielcachStarosta Kielecki
49/2023Decyzja dotycząca usunięcia drzew lub krzewówOŚ.6131.44.202321-09-2023 13:3621-09-2023 13:36Urząd Gminy OsielskoWojciech Sypniewski - Wójt Gminy Osielsko
22/2023Decyzja - zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji MB Aerospace Technologies (Poland) Sp. z o.o.WGOŚ.6225.0002.202121-09-2023 13:3621-09-2023 13:36Urząd Miejski w Kaliszuz up. PREZYDENTA MIASTA KALISZA - Naczelnik Wydziału WGOŚ
48/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie z terenu nieruchomości drzew lub krzewówOŚ.6131.44.202321-09-2023 13:3621-09-2023 13:36Urząd Gminy OsielskoPKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
21/2023Wniosek o zmianę decyzji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji MB Aerospace Technologies (Poland) Sp. z o.o.WGOŚ.6225.0002.202121-09-2023 13:3521-09-2023 13:35Urząd Miejski w KaliszuMB Aerospace Technologies (Poland) Sp. z o.o.
24/2023Decyzja - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji HALFEN Produkcja Sp. z o.o.WGOŚ.6225.0003.202121-09-2023 13:3421-09-2023 13:34Urząd Miejski w Kaliszuz up. PREZYDENTA MIASTA KALISZA - Naczelnik Wydziału WGOŚ
z 290869