Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7427
z 743
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2000/I/0002 2005-12-06 Dokument zawiera: zasady polityki ekologicznej państwa; cele polityki ekologicznej państwaw sferze racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych i w zakresie jakości środowiska; narzędzia i instrumenty polityki ekologicznej państwa oraz współpracę międzynarodową w zakresie ochrony środowiska, a także nakłady na realizację polityki ekologicznej i mierniki skuteczności polityki ekologicznej. 06-12-2005 19:0306-12-2005 21:40Ministerstwo Środowiska
2002/I/0014 2005-12-06 Jest to dokument o charakterze operacyjnym tj. wskazujący wykonawców i terminy realizacji konkretnych zadań lub pakietów zadań, przewidzianych do realizacji, zgodnie z polityką ekologiczną naszego państwa, w latach 2002-2010, a także szacującym niezbędne nakłady i źródła ich finansowania. 06-12-2005 19:0306-12-2005 21:40Ministerstwo Środowiska
2005/A/0004 Wydobywanie wód termalnych z utworów podfliszowych niecki podhalańskiej otworami Bańska PGP-1 i Bańska IG-1 oraz zatłaczanie wydobytych wód termalnych do utworów podfliszowych niecki podhalańskiej otworami Biały Dunajec PGP-2 i Biały Dunajec PAN-1 na obszarze gmin Szaflary i Biały Dunajec. 06-12-2005 18:5806-12-2005 21:40Ministerstwo Środowiska
890/2017DecyzjaDZŚ-IV.465.163.2017.MS22-09-2017 11:3022-09-2017 11:30Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
891/2017DecyzjaDZŚ-IV.465.136.2017.MS22-09-2017 11:3022-09-2017 11:30Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
3/2013Decyzja cofająca koncesję nr 42/2011/pDGKks-4770-9/13/JM31-05-2013 09:4331-05-2013 09:43Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
80/2013Decyzja odmawiająca udzielenia koncesji DGiKGwk-4770-2/3504/12 na poszukiwanie złoża miedzi i srebra w obszarze "Niechlów"DGiKGwk-4770-2/1220-08-2015 12:4220-08-2015 12:42Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
73/2013Decyzja odmawiająca udzielenia koncesji nr 3/2014/p na rozpoznawanie złoża rud miedzi "Bytom Odrzański"DGKks-4770-50/1220-08-2015 12:4020-08-2015 12:40Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
2009/B/0039Decyzja odmawiająca zmiany koncesji Nr 36/96 z dnia 6 września 1996 r., udzielonej Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o. w Szarbkowie na wydobywanie gipsów mioceńskich ze złoża "Borków-Chwałowice"DGiKGwk-4771-2/08/LP25-03-2009 12:0825-03-2009 11:21Ministerstwo Środowiska
2009/B/0038Decyzja przenosząca na rzecz Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach koncesję Nr 36/96 z dnia 6 września 1996 r., w brzmieniu ustalonym decyzją z dnia 10 grudnia 1998 r., udzieloną Rigips Polska-Stawiany sp. z o.o. w Szrabkowie na wydobywanie gipsów mioceńskich ze złoża "Borków-Chwałowice", położonego na terenie gmin Chmielnik i Pińczów w woj. świętokrzyskim.DGiKGwk-4771-4/08/LP25-03-2009 11:5625-03-2009 11:21Ministerstwo Środowiska
z 743