Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 7427
z 743
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2010Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Białobrzegi - Przeworsk".DGiKGe-4770-184/56825/10/MS29-11-2010 10:4329-11-2010 09:51Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
1/2014Koncesja nr 9/2014/p z dnia 28 lutego 2014 r.DGKks-4770-182/13/KD10-04-2014 13:4610-04-2014 13:46Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
1/2015Decyzja z dnia 3.04.2015, znak: DGK-VI-4770-136/12867/14/AK, zmieniająca koncesję nr 17/2011/p z dnia 3.06.2011 - Nowa SólDGK-VI-4770-136/14/AK18-05-2015 12:2618-05-2015 12:26Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
1/2016projekt Krajowego planu gospodarki odpadami z dnia 9 marca 2016 r.01-04-2016 14:3501-04-2016 14:35Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
1/2019zezwolenie na import koralowcówDOP-WSK.420.811.201804-01-2019 11:5704-01-2019 11:57Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
1/2020świadectwo dla Psittacus erithacusDOP-WSK.4001.236.201902-01-2020 08:4602-01-2020 08:46Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Klimatu
1/2021świadectwo dla Lemur cattaDOP-WSK.4001.162.202012-01-2021 08:4012-01-2021 08:40Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
10/2011Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszacej w obszarze "Krupiński Północ".2/2011/p20-01-2011 11:3020-01-2011 10:31Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
10/2012koncesja nr 18/2012/p na rozpoznawanie rud cynku i ołowiu na obszarze złoża rud Zn-Pb „Olkusz”-część NW udzielona na rzecz ZGH "Bolesław" S.A.DGiKGwk-4770-49/11/JM31-07-2012 12:3131-07-2012 12:31Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
10/2013Decyzja zmieniająca koncesję nr 9/2012/p z dnia 23 kwietnia 2012 r.DGKks-4770-54/-/13/KD10-04-2014 11:4210-04-2014 11:42Ministerstwo ŚrodowiskaMinister Środowiska
z 743