Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2691696
z 269170
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
372/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówDW.II.7124.280.202128-10-2021 13:5728-10-2021 13:57Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej GórzeUrząd Miasta Zielona Góra
373/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówDW.II.7124.281.202128-10-2021 13:5728-10-2021 13:57Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej GórzeUrząd Miasta Zielona Góra
374/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówDW.II.7124.282.202128-10-2021 13:5728-10-2021 13:57Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej GórzeUrząd Miasta Zielona Góra
375/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewówDW.II.7124.283.202128-10-2021 13:5728-10-2021 13:57Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej GórzeUrząd Miasta Zielona Góra
320/2021Opinie o projektach programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane lub przyjmowane przez organy administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, wydanymi przez właściwe organyDOOŚ-TSOOŚ.410.15.2020.2.BW/MR28-10-2021 13:5528-10-2021 13:55Generalna Dyrekcja Ochrony ŚrodowiskaGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska
316/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów z terenu działki o nr ewid.; 183 obręb; Wawrów gm. Santok.OŚ.613.184.202128-10-2021 13:5528-10-2021 13:55Starostwo Powiatowe w Gorzowie WielkopolskimWójt Gminy Santok
2877/2014Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej 2571 Rzeszów Andersa ( 20160 KRZ Rzeszów Andersa, zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Miłocińskiej 17SR-II.6222.3.58.201428-10-2021 13:5428-10-2021 13:54Urząd Miasta RzeszowaOrange Polska S.A.
418/2020Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej 2571 Rzeszów Andersa ( 20160 KRZ Rzeszów Andersa, zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Miłocińskiej 17SR-II.6222.3.17.202028-10-2021 13:5428-10-2021 13:54Urząd Miasta RzeszowaOrange Polska S.A.
618/2021Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej 12321 ( 20160 N!) Rzeszów Andersa ( KRZ_Rzeszow _Andersa), zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul.Miłocińskiej 17SR-II.6222.3.37.202128-10-2021 13:5428-10-2021 13:54Urząd Miasta RzeszowaOrange Polska S.A.
620/2021Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.SR - II.6220.52.202128-10-2021 13:5428-10-2021 13:54Urząd Miasta RzeszowaPrezydent Miasta Rzeszowa - reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa
z 269170