Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2785191
z 278520
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
177/2022Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulic Bardzkiej oraz Buforowej i rozbudowa ul. Kajdasza polegająca na budowie trasy komunikacji zbiorowej na Jagodno we Wrocławiu”.WOOŚ.420.15.2021.JS12-08-2022 10:3012-08-2022 10:30Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
207/2022wniosek o usunięcie drzew i krzewów na terenie działki nr 219 w miejscowości AndrychówWSR.613.70.2022.KS12-08-2022 10:2712-08-2022 10:27Starostwo Powiatowe w WadowicachZespół Obsługi Mienia Komunalnego
240/2022decyzja dot. zezwolenia na usunięcie drzew z terenu dz. nr 219/1 w AndrychowieWSR.613.70.2022.KS12-08-2022 10:2712-08-2022 10:27Starostwo Powiatowe w WadowicachStarosta Wadowicki
71/2022Ochrona przed polami elektromagnetycznymiSR.6221.31.2022.JT12-08-2022 10:2312-08-2022 10:23Starostwo Powiatowe w PolicachT-Mobile Polska SA
853/2022ZGŁOSZENIE zamiaru prowadzenia działań polegających na usunięciu 10 drzew rosnących w zasobach działki nr 35 obręb Przesieki, gmina Krzyż Wlkp. Rodzaj prac: mechaniczne usunięcie drzewa z gatunku olsza czarna.WPN-I.670.111.2022.AS12-08-2022 10:2212-08-2022 10:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Wieleniu
854/2022ZGŁOSZENIE planowanych działań na cieku naturalnym Bóbr, na działce nr 3102/2 obręb 0003 Żagań, miasto Żagań. Rodzaj prac: wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu z gatunku topola osika, wierzba krucha, wiąz szypułkowy, olsza czarna.WPN-I.670.112.2022.AS12-08-2022 10:2212-08-2022 10:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarząd zlewni w Lwówku Sląskim
1548/2022zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.831.2022.BT12-08-2022 10:2212-08-2022 10:22Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
1400/2022zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.799.2022.SP12-08-2022 10:2212-08-2022 10:22Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
1549/2022Brak sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzewOSE-ZI.6131.799.2022.SP12-08-2022 10:2212-08-2022 10:22Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
81/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWGOŚ-ZM.6220.3.202212-08-2022 10:2012-08-2022 10:20Urząd Miasta CiechanówCEDROB S.A.
z 278520