Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2688040
z 268804
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
402/2021Zgłoszenie w trybie art. 118RDOŚ-Gd-WOC.670.139.202119-10-2021 11:0519-10-2021 11:05Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuHaskonigDHV Polska Sp. z o.o.
283/2021decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa placu magazynowego z funkcja zbierania odpadów innych niż niebezpieczne wraz z boksami i niezbędną infrastrukturą przy ul. Równinnej 32A w Toruniu I etap (dz. nr 135/8, 135/4 – obręb 40)WAiB.6740.12.436.200.2021.KJ19-10-2021 11:0519-10-2021 11:05Urząd Miasta ToruniaPrezydent Miasta Torunia
284/2021Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„budowa budynków magazynowych etap I i etap II przy ul. Równinnej 25A w Toruniu” (dz. nr 118/10, 134/3, 134/18 – obręb 40)N.NZ.40.2.25.2021, l.dz. 9596/202119-10-2021 11:0519-10-2021 11:05Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
285/2021Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„budynki magazynowo – usługowe przy ul. Równinnej 24A, 24B, 26 i 28 w Toruniu (dz. 120/2, 120/3, 120/5 i 120/6 – obręb 40)”N.NZ.40.2.0.26.2021, l.dz. 9597/202119-10-2021 11:0519-10-2021 11:05Urząd Miasta ToruniaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
873/2021wniosek o zezwolenie na niszczenie siedlisk wróbla w związku z termomodernizacją budynku ul. Bończyka 74 MysłowiceWPN.6401.377.202119-10-2021 11:0319-10-2021 11:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGórnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy KWK „Mysłowice” w Mysłowicach
872/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi jerzyka w związku z termomodernizacją budynków przy ul. Trafalczyka w Siemianowicach Śląskich.WPN.6401.346.202119-10-2021 11:0319-10-2021 11:03Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMPGKiM Sp. z o.o.
132/2021Decyzja o przeniesieniu ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Uruchomienie instalacji do produkcji tektury falistej (tekturnicy) w istniejącym budynku produkcyjnym na dz. nr 87/27 obręb miasto Elbląg” zlokalizowanego przy ul. Piławskiej 1G, 82-300 Elbląg wydanej w dniu 10.06.2021 r. Nr DOŚ.6220.3.2021.BC dla Handel Artykułami Przemysłowymi „LUX-BUT” S. Fiłonowicz, L. Gójski s.c. ul. Agatowa 13, 82-300 Elbląg, na rzecz „KRIS MAR” K. Gójska, M. Fiłonowicz Spółka Jawna ul. Agatowa 13, Gronowo Górne, 82-310 Elbląg.DOŚ.6220.18.2021.AZ19-10-2021 11:0019-10-2021 11:00Urząd Miejski w ElbląguPrezydent Miasta Elbląg
131/2021Wniosek w sprawie przeniesienia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Uruchomienie instalacji do produkcji tektury falistej (tekturnicy) w istniejącym budynku produkcyjnym na dz. nr 87/27 obręb miasto Elbląg” zlokalizowanego przy ul. Piławskiej 1G, 82-300 ElblągDOŚ.6220.18.2021.AZ19-10-2021 11:0019-10-2021 11:00Urząd Miejski w ElbląguKRIS-MAR K. Gójska, M. Fiłonowicz spółka jawna
68/2021wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewRGP.6131.I.26.2021.KO19-10-2021 10:5519-10-2021 10:55Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
817/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie gniazda zlokalizowanego na drzewie objętym postępowaniem w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie. Gniazdo znajduje się na drzewie rosnącym w pasie drogowym ul. Opawskiej na działce geodezyjnej nr 1093 obr. Sikornik w Gliwicach.WPN.6401.339.202119-10-2021 10:4919-10-2021 10:49Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
z 268804