Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2726946
z 272695
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
80/2022Decyzja zmieniająca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OP-I.6401.130.2020.KW.2 z dnia 30 czerwca 2020 r., zezwalającej na umyślne zabijanie, niszczenie siedlisk, niszczenie lub uszkadzanie gniazdOP.6401.432.2021.KW28-01-2022 17:5028-01-2022 17:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
79/2022Wniosek zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OP-I.6401.130.2020.KW.2 z dnia 30 czerwca 2020 r., zezwalającej na umyślne zabijanie, niszczenie siedlisk, niszczenie lub uszkadzanie gniazdOP.6401.432.2021.KW28-01-2022 17:5028-01-2022 17:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
84/2022Decyzja zezwalająca na zniszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu i wychowu młodych oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd ptakówOP.6401.426.2021.KW28-01-2022 17:5028-01-2022 17:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
83/2022Wniosek o zezwolenie na zniszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu i wychowu młodych oraz niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd ptakówOP.6401.426.2021.KW28-01-2022 17:5028-01-2022 17:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGmina Miejska Kraków –Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
86/2022Decyzja zezwalająca na zniszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku oraz umyślne uniemożliwianie dostępu do schronieńOP.6401.388.2021.KW28-01-2022 17:5028-01-2022 17:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
85/2022Wniosek o zezwolenie na zniszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku oraz umyślne uniemożliwianie dostępu do schronieńOP.6401.388.2021.KW28-01-2022 17:5028-01-2022 17:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
88/2022Decyzja zmieniająca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OP.6401.242.2021.KW z dnia 16 września 2021 r., zezwalającej na niszczenie siedlisk będących obszarem rozrodu i wychowu młodychOP.6401.15.2022.KW28-01-2022 17:5028-01-2022 17:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
87/2022Wniosek zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OP.6401.242.2021.KW z dnia 16 września 2021 r., zezwalającej na niszczenie siedlisk będących obszarem rozrodu i wychowu młodychOP.6401.15.2022.KW28-01-2022 17:5028-01-2022 17:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
90/2022Decyzja zmieniająca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OP.6401.404.2021.KW z dnia 21 grudnia 2021 r., zezwalającej na zniszczenie gniazd lub innych schronieńOP.6401.4.2022.KW28-01-2022 17:5028-01-2022 17:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
89/2022Wniosek zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OP.6401.404.2021.KW z dnia 21 grudnia 2021 r., zezwalającej na zniszczenie gniazd lub innych schronieńOP.6401.4.2022.KW28-01-2022 17:5028-01-2022 17:50Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KrakowieGmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
z 272695