Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 28
z 3
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2015Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 434 zlokalizowanej we wsi SowinPD.6721.3.201202-10-2015 09:0802-10-2015 09:08Urząd Gminy ŁambinowiceBiuro Urbanistyczno - Architektoniczne "ARPLAN" Sp.z o.o
2/2018PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na terenie gminy ŁambinowicePD.6721.6.201528-08-2018 12:5028-08-2018 12:50Urząd Gminy ŁambinowiceBiuro Urbanistyczno - Architektoniczne "ARPLAN" Sp.z o.o
3/2018Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na terenie gminy ŁAMBINOWICEPD. 6721.6.201528-08-2018 12:5028-08-2018 12:50Urząd Gminy ŁambinowiceBiuro Urbanistyczno - Architektoniczne "ARPLAN" Sp.z o.o
8/2016PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w ŁambinowicachPD.6721.2.201605-12-2016 12:1405-12-2016 12:14Urząd Gminy ŁambinowiceBiuro Urbanistyczno - Architektoniczne "ARPLAN" Sp.z o.o
9/2016Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obozowej w Łambinowicach.PD.6721.2.201605-12-2016 12:1405-12-2016 12:14Urząd Gminy ŁambinowiceBiuro Urbanistyczno - Architektoniczne "ARPLAN" Sp.z o.o
2/2016Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 434 zlokalizowanej we wsi Sowin.Nr PD.6721.3.201219-04-2016 11:3119-04-2016 11:31Urząd Gminy ŁambinowiceBiuro Urbanistyczno - Architektoniczne "ARPLAN" Sp.z o.o
1/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.„Budowa kompleksu elektrowni fotowoltaicznych na działce 70/4 obręb Bielice, gmina Łambinowice wraz z magazynami energii oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”CP.6220.6.202307-09-2023 12:4507-09-2023 12:45Urząd Gminy ŁambinowiceFarma Fotowoltaiczna Lipno Sp. z o.o.,Farma Fotowoltaiczna Lipno Sp. z o.o.
1/2021decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Piątkowice, Gmina Łambinowice, działka nr 55/3”OSZK.6220.2.202022-04-2021 14:1822-04-2021 14:18Urząd Gminy ŁambinowiceGmina Łambinowice
2/2021wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma fotowolaticzna Malerzowice Wielkie“ na działkach 3/25, 3/27, 3/23 położonych w obrębie Malerzowice Wielkie, Gmina Łambinowice, o mocy do 80MW wraz z infrastrukturą towarzyszącąOSZK.6220.1.202122-04-2021 14:1922-04-2021 14:19Urząd Gminy ŁambinowiceGrand Solar 8 sp. z o.o.
2/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie innowacyjnej w skali kraju produkcji środka dezynfekcyjnego JANOBIO w ŁambinowicachOŚ.6220.6.202022-04-2021 14:1922-04-2021 14:19Urząd Gminy ŁambinowiceJANOBIO sp. zo.o.
z 3