Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2691602
z 269161
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
77/2021Opinia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o konieczności potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko Nadleśnictwo, gm. Drawsko wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na działce/działkach o nr ew.: 30/1 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo’’WOO-IV.4220.278.2021.PR.528-10-2021 12:0728-10-2021 12:07Urząd Gminy w DrawskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
76/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko Nadleśnictwo, gm. Drawsko wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na działce/działkach o nr ew.: 30/1 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo’’28-10-2021 12:0428-10-2021 12:04Urząd Gminy w DrawskuEPLANT 35 SP Z O.O.
74/2021Zgłoszenie instalacji do powlekania powierzchni na terenie zakładu zlokalizowanego w msc. Różan.28-10-2021 11:5928-10-2021 11:59Starostwo Powiatowe w Makowie MazowieckimChrono - Auto Sp. z o.o.
358/2021wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa zespołu produkcyjno–magazynowo–usługowego z infrastrukturą towarzyszącą oraz segmentami socjalno-biurowymi, na terenie działek ewid. nr: 525/11, 525/12, 525/13, 325/12, 525/1, 525/2, 525/5, 525/6, 525/7, 525/8, 525/9, 525/10, obręb 0024 Bysewo Gdańsk.WŚ-I.6220.II.84.2021.JW28-10-2021 11:5728-10-2021 11:57Urząd Miejski w GdańskuGrupa Projektowa Port Sp. z o.o.
121/2021Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowiskoIS.6220.23.202128-10-2021 11:5528-10-2021 11:55Urząd Miasta ŻoryFlex Space Sp. z o.o.
214/2021Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowiskoIS.6220.23.202128-10-2021 11:5528-10-2021 11:55Urząd Miasta ŻoryPrezydent Miasta Żory
479/2021Opinia do projektu SUiKZP Gminy Dobrodzień.WOOŚ.410.1.84.202128-10-2021 11:5428-10-2021 11:54Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OpoluRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
212/2020Decyzja- zmiana zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów dla PPHU PLASTON Tomasz Prusak,Szabda ul. Na Belfort 36, 87-300 BrodnicaOŚ.6233.07.2013.2020.ET28-10-2021 11:5228-10-2021 11:52Starostwo Powiatowe w BrodnicyStarostwo Powiatowe w Brodnicy
211/2020Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów dla PPHU PLASTON Tomasz Prusak,Szabda ul. Na Belfort 36, 87-300 BrodnicaOŚ.6233.07.2013.2020.ET28-10-2021 11:5228-10-2021 11:52Starostwo Powiatowe w BrodnicyPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PLASTON
1145/2021decyzja zmieniająca koncesję nr 184/94 na wydobywanie ropy naftowej ze złoża "Grobla"BKGo/MN/ /95/43828-10-2021 11:5028-10-2021 11:50Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
z 269161