Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2843328
z 284333
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
2224/2022Decyzja zmieniająca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 24 czerwca 2019 r. znak: WOO-II.420.269.2018.JS.16 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji napowietrznej linii WN 110 kV relacji: Piła Krzewina – Miasteczko KrajeńskieWOO-II.420.6.2022.AM08-02-2023 12:2108-02-2023 12:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
1808/2022Wniosek o zmianę ostatecznej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 24 czerwca 2019 r. znak: WOO-II.420.269.2018.JS.16 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji napowietrznej linii WN 110 kV relacji: Piła Krzewina – Miasteczko KrajeńskieWOO-II.420.6.2022.AM08-02-2023 12:2108-02-2023 12:21Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuENEA Operator Sp. z o.o.
264/2023Zgłoszenie zamiaru wykonania prac polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków komunalnych z drenażowym oczyszczeniem oczyszczonych ścieków na działce w obrębie Jerotki, gmina Świętajno.WOPN.670.1.47.202308-02-2023 12:1908-02-2023 12:19Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie*******
91/2023Zgłoszenie instalacjiOŚZ.6221.13.202308-02-2023 12:1608-02-2023 12:16Starostwo Powiatowe w OpocznieT-Mobile Polska S.A.
20/2023Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew na nieruchomości - dz. nr ewid. 358 w m. Łabunie, dz. nr ewid. 37/7 w m. Bródek, gm. Łabunie.ROŚ.6120.13.202308-02-2023 12:1408-02-2023 12:14Starostwo Powiatowe w ZamościuUrząd Gminy w Łabuniach
2222/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont gazociągu DN500 Krobia-Śrem wraz z odboczkami DN100 Odboczka Śrem i DN100 Odboczka Gostyń”WOO-II.420.71.2021.AM08-02-2023 12:1208-02-2023 12:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
2129/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont gazociągu DN500 Krobia-Śrem wraz z odboczkami DN100 Odboczka Śrem i DN100 Odboczka Gostyń”WOO-II.420.71.2021.AM08-02-2023 12:1208-02-2023 12:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
198/2022DecyzjaRiU.6220.13.202108-02-2023 12:1208-02-2023 12:12Urząd Miasta Nowy TargBurmistrz Miasta Nowy Targ
20/2023wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytkówZN-III.5146.21.2023.TG08-02-2023 12:1008-02-2023 12:10Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w KrakowieUrząd Gminy Alwernia
115/2022Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewówOS.6131.58.202208-02-2023 12:0608-02-2023 12:06Urząd Miasta RacibórzUrząd Miasta Racibórz
z 284333