Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2771379
z 277138
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
48/2022Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadówOSś.6232.13.202228-06-2022 13:4928-06-2022 13:49Urząd Miasta Piekary ŚląskieDemetrix New Sp. z o.o.
602/2022Brak sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzewOSE-ZI.6131.297.2022.SP28-06-2022 13:4928-06-2022 13:49Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
1153/2022WYCOFANIE ZGŁOSZENIAOSE-ZI.6131.602.2022.ASZ28-06-2022 13:4928-06-2022 13:49Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
30/2022Opinia PPIS w TucholiNNZ.9022.4.3.202228-06-2022 13:4928-06-2022 13:49Urząd Miejski w TucholiPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi
1021/2022Decyzja z dnia 24.06.2022 r., znak: WOOŚ.420.140.2018.Aso.19 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina MoszczenicaWOOŚ.420.140.2018.Aso.1928-06-2022 13:4028-06-2022 13:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
145/2022(GK) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.466.202228-06-2022 13:2928-06-2022 13:29Urząd Miasta LublinGP Paszkowski i Wspólnicy Spółka Jawna
383/2022(GK) Decyzja na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.466.202228-06-2022 13:2928-06-2022 13:29Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
26/2022Opinia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięciaOŚ.6220.4.202228-06-2022 13:2728-06-2022 13:27Urząd Gminy w DeszcznieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
4/2022Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie budynków magazynowych wraz z częścią biurową w m. Łagodzin na terenie działki 2/4 przy ul. Łagodnej , gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskieOŚ.6220.4.202228-06-2022 13:2728-06-2022 13:27Urząd Gminy w DeszcznieACTIVECOM
27/2022Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięciaOŚ.6220.4.202228-06-2022 13:2728-06-2022 13:27Urząd Gminy w DeszcznieDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
z 277138