Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2633309
z 263331
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
25/2021Decyzja Nr 36/2021 zezwalająca na usuniecie drzew z działek nr 388/7, 388/22 i 388/40 AM-1 obręb Brzeg Dolny.RL.613.18.202113-04-2021 12:2713-04-2021 12:27Starostwo Powiatowe w WołowieStarosta Wołowski
6/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOŚ.6220.4.202113-04-2021 12:2713-04-2021 12:27Urząd Gminy Nowe Miasto nad WartąPhytopharm Klęka S.A.
172/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków w związku z realizacją prac na terenie portu we Fromborku.WOPN.6401.21.202113-04-2021 12:2513-04-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieUrząd Morski w Gdyni
650/2021Decyzja, w której zezwolono na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionych gatunków ptaków w związku z realizacją prac na terenie portu we Fromborku.WOPN.6401.21.2021.AWK.213-04-2021 12:2513-04-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
651/2021Wniosek o wydanie decyzji - zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do chronionego gatunku ptaka - kormorana czarnego bytującego na jeziorach: Gawlik, Gołdapiwo, Warnołty, Nidzkie.WOPN.6401.15.9.202113-04-2021 12:2513-04-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieInstytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie,Zakład Rybactwa Jeziorowego w Giżycku
652/2021Opinia sporządzona dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława dla działki nr 6/40 w obrębie geodezyjnym Szczepkowo, przedłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.31.2021.AD13-04-2021 12:2513-04-2021 12:25Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
171/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewWIK.RK.6131.66.202013-04-2021 12:2113-04-2021 12:21Urząd Miasta i Gminy we WrześniPowiat Wrzesiński
204/2020Decyzja - zezwolenie na usunięcie drzewWIK.RK.6131.66.202013-04-2021 12:2113-04-2021 12:21Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
130/2021wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówUDW.6131.52.2021.DS13-04-2021 12:2013-04-2021 12:20Urząd Miasta GdyniPolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. oddział Gdańsk
165/2021Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa gazociągu Bytów - Chojnice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego”RDOŚ-Gd-WOO.420.21.2020.MR13-04-2021 12:2013-04-2021 12:20Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
z 263331