Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2688050
z 268805
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
42/2021Uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „ Budowa drogi gminnej nr 030415C w m. Mszano o długości około 1200 m ”, na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 października 2021 r. znak: WOO.4220.136.2021.DK.7 .MS-16/01/.202119-10-2021 11:1219-10-2021 11:12Gmina LnianoM Studio Maciej Wojnowski
43/2021Postanowienie Wójta Gminy Lniano o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 31/2 w miejscowości Ostrowite, gmina Lniano ”.IOŚiR.6220.2.11.202119-10-2021 11:1219-10-2021 11:12Gmina LnianoWójt Gminy Lniano
44/2021Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak: IOŚiR.6220.2.11.2021 z dnia 14.10.2021 r.,o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 31/2 w miejscowości Ostrowite, gmina Lniano ”.IOŚiR.6220.2.12.202119-10-2021 11:1219-10-2021 11:12Gmina LnianoWójt Gminy Lniano
45/2021wniosek inwestora – GMD PLUS Wróblewski i inni Sp. J. z siedzibą Jędrzejewo 53C 86- 141 Lniano z dnia 16.09.2021 r., (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie: 08.10.2021 r.), złożony przez Pana Dariusza Wróblewskiego wspólnika Spółki Jawnej, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji opakowań tektur falistych – GMD Plus, o halę produkcyjno-magazynową wraz z łącznikiem oraz utwardzeniem terenu na dz. nr ew. 100/1, 100/3, 100/4, obręb Jędrzejewo, Gmina Lniano”.Bez znaku.19-10-2021 11:1219-10-2021 11:12Gmina LnianoGMD PLUS Wróblewski i inni Sp. J.
46/2021Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora – GMD PLUS Wróblewski i inni Sp. J. z siedzibą Jędrzejewo 53C 86- 141 Lniano z dnia 16.09.2021 r., (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie: 08.10.2021 r.), złożony przez Pana Dariusza Wróblewskiego wspólnika Spółki Jawnej, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji opakowań tektur falistych – GMD Plus, o halę produkcyjno-magazynową wraz z łącznikiem oraz utwardzeniem terenu na dz. nr ew. 100/1, 100/3, 100/4, obręb Jędrzejewo, Gmina Lniano”.IOŚiR.6220.4.1.202119-10-2021 11:1219-10-2021 11:12Gmina LnianoWójt Gminy Lniano
47/2021Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora – GMD PLUS Wróblewski i inni Sp. J. z siedzibą Jędrzejewo 53C 86- 141 Lniano z dnia 16.09.2021 r., (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie: 08.10.2021 r.), złożony przez Pana Dariusza Wróblewskiego wspólnika Spółki Jawnej, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji opakowań tektur falistych – GMD Plus, o halę produkcyjno-magazynową wraz z łącznikiem oraz utwardzeniem terenu na dz. nr ew. 100/1, 100/3, 100/4, obręb Jędrzejewo, Gmina Lniano”.IOŚiR.6220.4.2.202119-10-2021 11:1219-10-2021 11:12Gmina LnianoWójt Gminy Lniano
48/2021Wniosek Wójta Gminy Lniano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Chojnicach, o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji opakowań tektur falistych – GMD Plus, o halę produkcyjno-magazynową wraz z łącznikiem oraz utwardzeniem terenu na dz. nr ew. 100/1, 100/3, 100/4, obręb Jędrzejewo, Gmina Lniano”.IOŚiR.6220.4.3.2021 IOŚiR.6220.4.4.2021 IOŚiR.6220.4.5.202119-10-2021 11:1219-10-2021 11:12Gmina LnianoWójt Gminy Lniano
49/2021Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w którym po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, który złożyła Gmina Lniano, reprezentowana przez Pełnomocnika – Pana Macieja Wojnowskiego, wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 030415C o długości około 1200 m w miejscowości Mszano, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.WOO.4220.136.2021.DK.819-10-2021 11:1219-10-2021 11:12Gmina LnianoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
50/2021Obwieszczenie o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowa drogi gminnej nr 030415C w m. Mszano o długości około 1200 m ”, na wniosek inwestora - Gminy Lniano z siedzibą ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano z dnia 29.01.2021 r., (wpływ do Urzędu Gminy w Lnianie: 03.02.2021 r.), złożony przez Pana Macieja Wojnowskiego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Wójta Gminy Lniano.IOŚiR.6220.1.9.202119-10-2021 11:1219-10-2021 11:12Gmina LnianoWójt Gminy Lniano
874/2021Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej PREMIL, ul. Stalowa 3, 41-214 Sosnowiec na niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania 10 par jerzyka Apus apus poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stalowej 8 w Sosnowcu.WPN.6401.243.202119-10-2021 11:0919-10-2021 11:09Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
z 268805