Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2877384
z 287739
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
89/2023Decyzja 42/23WOŚ.613.28.202331-05-2023 16:0431-05-2023 16:04Starostwo Powiatu GrodziskiegoStarosta Grodziski
114/2023wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówOŚ.613.00064.202331-05-2023 15:2731-05-2023 15:27Starostwo Powiatowe w KołobrzeguPrezydent Miasta Kołobrzeg
577/2023RAPORT o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego pn.: Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. - I Etap.WZŚ.4221.91.2023.PK31-05-2023 15:1231-05-2023 15:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.EKOVERT
707/2023UZUPEŁNIENIE DO RAPORTU o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego pn.: Budowa Północnej Obwodnicy Gorzowa Wlkp. - I Etap.WZŚ.4221.91.2023.PK31-05-2023 15:1231-05-2023 15:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.EKOVERT
706/2023ZGŁOSZENIE do realizacji prac na rzece Ołobok (działka ewidencyjna o numerze 50 obręb Przetocznica, gmina Skąpe. Rodzaj robót: mechaniczne/ręczne usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku olsza czarna, 2 sztuk drzew z gatunku sosna pospolita oraz trzech drzew za gatunku brzoza brodawkowata.WPN-I.670.100.2023.MH31-05-2023 15:0731-05-2023 15:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze
64/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Sieć kanalizacji Sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz rurociągu tłocznego z przepompownią ścieków i szafka sterowniczą" Kiekrz, Starzyny, NapachanieRS.6220.27.202231-05-2023 15:0331-05-2023 15:03Urząd Gminy RokietnicaPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
23/2023Decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz rurociągu tłocznego z przepompownią ścieków i szafka sterowniczą”, w miejscowości Kiekrz, Starzyny, NapachanieRS.6220.27.202231-05-2023 15:0331-05-2023 15:03Urząd Gminy RokietnicaPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
60/2023wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzewBS.613.34.2023.MS31-05-2023 15:0031-05-2023 15:00Starostwo Powiatowe w SiemiatyczachMiasto Siemiatycze
63/2023decyzjaBS.613.34.2023.MS31-05-2023 15:0031-05-2023 15:00Starostwo Powiatowe w SiemiatyczachStarostwo Powiatowe w Siemiatyczach
110/2023Zmiana w zakresie danych lub informacji zawartych w zgłoszeniu instalacji, z której emisja nie wymaga pozwoleniaOS.6221.11.202331-05-2023 14:5931-05-2023 14:59Starostwo Powiatowe w ObornikachT-Moblile
z 287739