Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2787327
z 278733
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
49/2022Decyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewaBI.IP.6131.118.2022.MK19-08-2022 13:4919-08-2022 13:49Urząd Miejski w Brześciu KujawskimBurmistrz Brześcia Kujawskiego
557/2022wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówFC-I.7170.38.2022.KFW19-08-2022 13:4119-08-2022 13:41Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoMiasto Chełm
556/2022wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówFC-I.7170.37.2022.KFW19-08-2022 13:4119-08-2022 13:41Urząd Marszałkowski Województwa LubelskiegoMiasto Chełm
39/2022Uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029".OŚ.602.1.202219-08-2022 13:4119-08-2022 13:41Starostwo Powiatowe w KolbuszowejRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
44/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewówMRO.6131.1.2.2022.TS219-08-2022 13:3819-08-2022 13:38Urząd Gminy we WłoszczowieZespół Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie
38/2022Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029.OŚ.602.1.202219-08-2022 13:3319-08-2022 13:33Starostwo Powiatowe w KolbuszowejCzupryn Paweł Zakład Analiz Środowiskowych EKO-PRECYZJA
178/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja gazociągu przyłączeniowego DN 150 do SRP Oława Opolska w związku z realizacją umowy Godzikowice oraz wyłączeniem gazociągu DN 350 Brzeg Opolski - Ołtaszyn”WOOŚ.420.26.2022.MT19-08-2022 13:3319-08-2022 13:33Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we WrocławiuOperator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A.
240/2021Decyzja umarzająca opłatę za usunięcie drzewGNOŚ.613.12.202019-08-2022 13:3019-08-2022 13:30Starostwo Powiatowe w StarachowicachStarosta Starachowicki
499/2022(GK) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.973.202219-08-2022 13:2819-08-2022 13:28Urząd Miasta LublinPGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin
502/2022(GK) Decyzja na usunięcie drzew lub krzewówGK-OD-I.6131.973.202219-08-2022 13:2819-08-2022 13:28Urząd Miasta LublinPrezydent Miasta Lublin
z 278733