Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 612
z 62
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
14/2012pozwolenie na budowę Wytwórni Elementów Betonowych w Ostrołęce Decyzja Nr 21/12WAB.6740.19.201225-04-2012 12:3625-04-2012 12:36Urząd Miasta OstrołękiPEB "NATRIX" sp. z o.o.
96/2012prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Kolejowa"23-11-2012 10:1923-11-2012 10:19Urząd Miasta OstrołękiPrzestrzeń Pracownia Projektowa S.C.
3/2014wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w OstrołęceWAB.6220.3.201428-03-2014 10:0228-03-2014 10:02Urząd Miasta OstrołękiMiasto Ostrołęka
22/2014wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów ul. Kołobrzeska 5GKOŚ.6233.32.201401-08-2014 10:5301-08-2014 10:53Urząd Miasta OstrołękiMPK SP. z o.o.
13/2012wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wytwórni Elementów Betonowych w OstrołęceWAB.6740.19.201225-04-2012 12:3625-04-2012 12:36Urząd Miasta OstrołękiPEB "NATRIX" sp. z o.o.
15/2012wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę :Budowa placu magazynowo - składowego wraz z kontenerową instalacją do produkcji emulsji asfaltowejWAB.6740.52.201225-04-2012 13:0225-04-2012 13:02Urząd Miasta OstrołękiZakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J.
16/2012pozwolenie na budowę:Budowa placu magazynowo - składowego wraz z kontenerową instalacją do produkcji emulsji asfaltowej Decyzja Nr 70/12WAB.6740.52.201225-04-2012 13:0225-04-2012 13:02Urząd Miasta OstrołękiMiasto Ostrołęka
17/2012postanowienie w sprawie odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej napowietrznej na niskiej i wysokiej estakadzie "M" wzdłuż pasa drogowego ulic I AWP i Traugutta w zakresie zmiany technologii i materiałów izolacji termicznejWAB.6220.8.201218-05-2012 10:4118-05-2012 10:41Urząd Miasta OstrołękiMiasto Ostrołęka
18/2012postanowienie w sprawie odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Sienkiewicza na odcinku od. ul. Modrzejewskiej do ul. Goworowskiej w OstrołęceWAB.6220.9.201218-05-2012 10:4218-05-2012 10:42Urząd Miasta OstrołękiMiasto Ostrołęka
20/2012decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach :przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej napowietrznej na niskiej i wysokiej estakadzie "M" wzdłuż pasa drogowego ulic I AWP i Traugutta w zakresie zmiany technologii i materiałów izolacji termicznejWAB.6220.8.201218-05-2012 10:4118-05-2012 10:41Urząd Miasta OstrołękiMiasto Ostrołęka
z 62