Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 612
z 62
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
14/2012pozwolenie na budowę Wytwórni Elementów Betonowych w Ostrołęce Decyzja Nr 21/12WAB.6740.19.201225-04-2012 12:3625-04-2012 12:36Urząd Miasta OstrołękiPEB "NATRIX" sp. z o.o.
13/2012wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wytwórni Elementów Betonowych w OstrołęceWAB.6740.19.201225-04-2012 12:3625-04-2012 12:36Urząd Miasta OstrołękiPEB "NATRIX" sp. z o.o.
15/2012wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę :Budowa placu magazynowo - składowego wraz z kontenerową instalacją do produkcji emulsji asfaltowejWAB.6740.52.201225-04-2012 13:0225-04-2012 13:02Urząd Miasta OstrołękiZakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp. J.
16/2012pozwolenie na budowę:Budowa placu magazynowo - składowego wraz z kontenerową instalacją do produkcji emulsji asfaltowej Decyzja Nr 70/12WAB.6740.52.201225-04-2012 13:0225-04-2012 13:02Urząd Miasta OstrołękiMiasto Ostrołęka
17/2012postanowienie w sprawie odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej napowietrznej na niskiej i wysokiej estakadzie "M" wzdłuż pasa drogowego ulic I AWP i Traugutta w zakresie zmiany technologii i materiałów izolacji termicznejWAB.6220.8.201218-05-2012 10:4118-05-2012 10:41Urząd Miasta OstrołękiMiasto Ostrołęka
10/2012wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej napowietrznej na niskiej i wysokiej estakadzie "M" wzdłuż pasa drogowego ulic I AWP i Traugutta w zakresie zmiany technologii i materiałów izolacji termicznejWAB.6220.8.201218-05-2012 10:4118-05-2012 10:41Urząd Miasta OstrołękiENERGA OPEC sp. z o.o.
20/2012decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach :przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej napowietrznej na niskiej i wysokiej estakadzie "M" wzdłuż pasa drogowego ulic I AWP i Traugutta w zakresie zmiany technologii i materiałów izolacji termicznejWAB.6220.8.201218-05-2012 10:4118-05-2012 10:41Urząd Miasta OstrołękiMiasto Ostrołęka
18/2012postanowienie w sprawie odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Sienkiewicza na odcinku od. ul. Modrzejewskiej do ul. Goworowskiej w OstrołęceWAB.6220.9.201218-05-2012 10:4218-05-2012 10:42Urząd Miasta OstrołękiMiasto Ostrołęka
11/2012wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Sienkiewicza na odcinku od. ul. Modrzejewskiej do ul. Goworowskiej w OstrołęceWAB.6220.9.201218-05-2012 10:4218-05-2012 10:42Urząd Miasta Ostrołęki*******
21/2012decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Sienkiewicza na odcinku od. ul. Modrzejewskiej do ul. Goworowskiej w OstrołęceWAB.6220.9.201218-05-2012 10:4218-05-2012 10:42Urząd Miasta OstrołękiMiasto Ostrołęka
z 62