Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 612
z 62
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2012wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : przebudowa ul. Wiejskiej w OstrołęceWAB.6220.3.201223-11-2012 10:1123-11-2012 10:11Urząd Miasta Ostrołęki*******
1/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów z grupy 17 -TYSZMARk- POL Marek Tyszka ul. Fabryczna 18 w OstrołeceGKOŚ.6233.20.201204-01-2013 10:4204-01-2013 10:42Urząd Miasta OstrołękiTYSZMARK - POL Marek Tyszka
1/2014decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - budowa farmy paneli fotowoltaicznych o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącąWAB.6220.17.201331-01-2014 14:1231-01-2014 14:12Urząd Miasta OstrołękiPrezydent Miasta Ostrołęki
1/2015Zezwolenie na zbieranie odpadów przy ul. I Armmi Wojska Polskiego dla EKO-KURP ul. Komisji Edukacji Narodowej 15 w OstrołęceGKOŚ.6233.42.201402-01-2015 09:1402-01-2015 09:14Urząd Miasta OstrołękiPrezydent Miasta Ostrołęki
1/2017decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa tymczasowej przeprawy mostowej (dojazdu) na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61 w OstrołęceWAB.6733.19.201611-01-2017 14:1111-01-2017 14:11Urząd Miasta OstrołękiPrezydent Miasta Ostrołęki
1/2018wniosek wycofanyWAB.6220.5.201702-02-2018 13:0102-02-2018 13:01Urząd Miasta Ostrołęki*******
1/2019Zgłoszenie instalacji ORLEN S.A. Stacja paliw Nr 4494,ul. Stacha Konwy 3 OstrołękaGKOŚ.6222.23.201803-01-2019 08:2103-01-2019 08:21Urząd Miasta OstrołękiPolski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
1/2020Decyzja - zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów na działkach 10004/5 i 10004/4GKOŚ.6233.13.201903-02-2020 15:3903-02-2020 15:39Urząd Miasta OstrołękiPrezydent Miasta Ostrołęki
10/2012wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej napowietrznej na niskiej i wysokiej estakadzie "M" wzdłuż pasa drogowego ulic I AWP i Traugutta w zakresie zmiany technologii i materiałów izolacji termicznejWAB.6220.8.201218-05-2012 10:4118-05-2012 10:41Urząd Miasta OstrołękiENERGA OPEC sp. z o.o.
10/2013postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia : budowa obiektów do konfekcjonowania surowców wtórnych przy ul. Kurpiowskiej 12 w OstrołęceWAB.6220.20.201219-12-2013 14:2919-12-2013 14:29Urząd Miasta OstrołękiPrezydent Miasta Ostrołęki
z 62