Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4389
z 439
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
99/2020„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września”WIK.RI.7001.1.201918-06-2020 07:4618-06-2020 07:46Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
34/2021„Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Września”WIK.RI.7013.24.202124-03-2021 09:0424-03-2021 09:04Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
231/2017zmiana wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni, umocnieniu poboczy oraz budowie ścieżek rowerowych i przebudowie drogi powiatowej nr 2162P Witkowo-Września w obrębach Września i Gutowo MałeWGA.6220.19.201705-04-2018 14:0605-04-2018 14:06Urząd Miasta i Gminy we WrześniPowiat Wrzesiński
121/2018zmiana wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 hal magazynowych wraz z zadaszeniem oraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działkach o nr geod. 4/10 i 4/12 w Chociczy MałejWGA.6220.29.201830-08-2018 09:1230-08-2018 09:12Urząd Miasta i Gminy we WrześniABC Logis Sp. z o.o.
2009/B/0061zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WGA 7624/14-7/2008 z dn. 9.07.2008r. dot. przedsięwzięcia polegającego na produkcji produktów i półproduktów chemicznych m. in. granulatów w procesie mieszania i łączenia w instalacji - dz. nr geod. 51/3 w miejscowości MarzeninWGA 7624/14-14/2008/0910-12-2009 13:4411-12-2009 10:58Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
360/2016zmiana wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu, hali magazynowej wraz z zapleczem manewrowym, infrastrukturą techniczną oraz ekranem akustycznym na działce nr geod. 21/8 w Białężycach.WGA.6220.24.201604-08-2017 13:3204-08-2017 13:32Urząd Miasta i Gminy we Wrześni*******
323/2015zażalenie na postanowienie Burmistrza w sprawie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia Ekologicznego BIOS do udziału na prawach strony w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie Centrum Logistyczno – Magazynowo – Usługowo – Produkcyjnego z częściami socjalno – biurowymi oraz infrastrukturą techniczną na działkach o numerach geod. 54 w Białężycach oraz 65/11, 62/2, 65/12 w Chociczy Wielkiej.WGA.6220.13.201516-07-2015 12:0516-07-2015 12:05Urząd Miasta i Gminy we WrześniStowarzyszenie Ekologiczne BIOS
358/2014zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Fabryki Samochodów Nowej Generacji Crafter we Wrześni" wraz z treścią decyzji.WOO-II.4210.10.2014.AB.2211-09-2014 07:2511-09-2014 07:25Urząd Miasta i Gminy we WrześniRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2010/B/0080wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 1 szt. topoli, 1 szt. wiązu i 4 m2 krzewów z działki o nr geod. 3/1 w BroniszewieWIK.RK.7635-149.4/1028-07-2010 14:0228-07-2010 12:40Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
343/2011wnosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWGA.6220.22.201103-01-2012 10:5503-01-2012 10:55Urząd Miasta i Gminy we WrześniBurmistrz Miasta i Gminy Września
z 439