Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 347
z 35
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2009/D/0001Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Grabiny - Zameczek, obejmującego obszar dz. geod. 118 i 127.27-08-2009 09:1127-08-2009 07:30Urząd Gminy w Suchy Dębie
2009/F/0001opracowanie ekofizjograficzne podstawowe terenu planowanego zespołu elektrowni wiatrowych "Suchy Dąb " dla potrzeb zmiany studium01-09-2009 14:2901-09-2009 13:09Urząd Gminy w Suchy Dębie
2009/A/0002Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia - Gazociąg dystrybucyjny wysokiego ciśnienia DN 500 mm, MOP 8,4 MPa relacji Kolnik - Gdańsk z obiektami towarzyszącymi.AR.OŚ.7624.07/0920-11-2009 14:1020-11-2009 13:21Urząd Gminy w Suchy Dębie
2009/A/0001Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia - Remont obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło, w msc. Wróblewo.AR.OŚ.7624.06/0920-11-2009 14:1220-11-2009 13:21Urząd Gminy w Suchy Dębie
2009/B/0001Decyzja umarzająca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. :"Remont obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło w msc. Wróblewo"AR.OŚ.7624.06.2/0920-11-2009 14:3020-11-2009 13:32Urząd Gminy w Suchy Dębie
2009/B/0002Decyzja umarzająca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Gazociąg dystrybucyjny wysokiego ciśnienia DN 500mm, MOP 8,4 MPa relacji Kolnik - Gdańsk z obiektami towarzyszącymi"AR.OS.7624.07.4/0921-12-2009 14:1421-12-2009 13:23Urząd Gminy w Suchy Dębie
2009/F/0002prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium - Krzywe Koło i Koźliny - wiatraki21-12-2009 14:4621-12-2009 13:49Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/B/0001Postanowienie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji Wójta Gminy Suchy Dąb znak AR.OŚ.762401/09 z dnia 27.04.2009 r.określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia a44-Przebudowa koryta rzeki Motławy w km22+400 41+620AR.OŚ.7624.01/09 z dnia 18.12.2009 r.12-01-2010 12:3012-01-2010 11:33Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/B/0002Decyzja uchylająca ostateczną decyzję Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 16.09.2008 r. znak AR.OŚ.7624-01/08AR.OŚ.7624.01.1/1001-04-2010 09:4601-04-2010 10:04Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/A/0001wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice”.AR.OŚ.7624.01/1027-04-2010 14:5531-05-2010 09:30Urząd Gminy w Suchy Dębie
z 35