Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1189
z 119
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
14/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Kanalizacja sanitarna w m. Sierakośce Etap II wraz z przysiółkiem" Za Wiarem""ROŚ.6220.9.201128-12-2011 11:1828-12-2011 11:18Urząd Gminy FredropolUrząd Gminy w Fredropolu
2010/B/0001Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2091R Przemyśl-Fredropol-Huwnik w km 0+933-16+502"L.OŚ.7615-2/09/1012-02-2010 11:4712-02-2010 10:49Urząd Gminy Fredropol
83/2012Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na działce nr 24/65 w Sierakoścach.GL.6131.92.201206-12-2012 12:3806-12-2012 12:38Urząd Gminy Fredropol*******
2/2011Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża "Nowe Sady-III"".ROŚ.6220.3.201109-05-2011 09:3709-05-2011 07:39Urząd Gminy FredropolUrząd Gminy w Fredropolu
3/2011Wniosek o wydanie decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 20789R Arłamów-Makowa w km 10+595-20+994" karta informacyjna przedsięwzięcia, kopie map ewidencyjnych, kopie wypisu skróconego z rejestru gruntówROŚ.6220.8.201116-08-2011 09:4216-08-2011 07:43Urząd Gminy FredropolPowiat Przemyski
12/2011Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn."Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sierakośce Etap II wraz z przysiółkiem "Za Wiarem""ROŚ.6220.9.201128-12-2011 11:1828-12-2011 11:18Urząd Gminy FredropolUrząd Gminy w Fredropolu
11/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sierakośce Etap II wraz z przysiółkiem "Za Wiarem""ROŚ.6220.9.201128-12-2011 11:1828-12-2011 11:18Urząd Gminy FredropolGmina Fredropol
1/2011Wniosek o wydanie decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: " Wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Nowe Sady III" karta informacyjna przedsięwzięcia, kopie map ewidencyjnych, kopie wypisu skróconego z rejestru gruntów, zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.ROŚ.6220.3.201108-12-2011 08:0108-12-2011 08:01Urząd Gminy FredropolPrzedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Maria Lichota
2009/B/0004Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn." Przebudowa dróg gminnych Sólca PKS- Sierakośce i Sólca- wieś"gm. FredropolL.OŚ. 7615-5/0911-12-2009 10:0911-12-2009 09:11Urząd Gminy Fredropol
2009/A/0003Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa stawu do chowu ryb typu karpiowego na działce 479/1 w m. Rybotycze" gm. FredropolL.OS.7615-1-8/0711-12-2009 10:3625-01-2010 13:30Urząd Gminy Fredropol
z 119