Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2842252
z 284226
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1402/2022WNIOSEK o wydanie zezwolenia na rozbieranie tam bobrowych zlokalizowanych na kanałach i rzekach wymienionych we wniosku, w celu ograniczenia szkód powodowanych przez bobry.WPN-I.6401.380.2022.AK03-02-2023 14:0403-02-2023 14:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile
133/2023DECYZJA zezwalająca Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile, na ręczne i/lub mechaniczne sukcesywne niszczenie, usuwanie i/lub uszkadzanie tam bobrowych zlokalizowanych na wymienionych w decyzji ciekach, zlokalizowanych w gminach Zwierzyn, Stare Kurowo, Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Santok w celu ograniczenia szkód powstających na skutek aktywności życiowej bobra europejskiego, tj. tam budowanych na ww. ciekach wodnych oraz nor tworzonych w skarpach kanałów oraz korpusach wałów przeciwpowodziowych.WPN-I.6401.380.2022.AK03-02-2023 14:0403-02-2023 14:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
163/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. sowy płomykówki i puchacza.WPN.6401.3.3.2023.AO03-02-2023 13:5903-02-2023 13:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie*******
164/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. ropuch szarej i żaby trawnej.WPN.6401.24.2023.AO03-02-2023 13:5903-02-2023 13:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieUrząd Miasta Lublin Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej
165/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. puszczyka, puszczyka uralskiego oraz uszatki.WPN.6401.23.2023.AO03-02-2023 13:5903-02-2023 13:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieZespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie
166/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. gawrona.WPN.6401.25.2023.AO03-02-2023 13:5903-02-2023 13:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieBurmistrz Ryk
167/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową tj. płonnika pospolitego, rokietnika pospolitego, widłozęba kędzierzawego.WPN.6400.1.2023.AO03-02-2023 13:5903-02-2023 13:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieMuzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie
1/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali magazynowo - montażowej wraz z infrastrukturą techniczną (drogi dojazdowe i przejazdowe włączone do istniejącego układu dróg na terenie posesji, place manewrowe, instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i ogrzewania, gazowa, instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej, instalacja zewnętrzna energetyczna); budowie utwardzonego placu na 30 miejsc parkingowych; budowie wagi samochodowej”.OR.6220.10.202103-02-2023 13:5503-02-2023 13:55Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
78/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali magazynowo - montażowej wraz z infrastrukturą techniczną, budowie utwardzonego placu na 30 miejsc parkingowych; budowie wagi samochodowej”OR.6220.10.2021.KS03-02-2023 13:5103-02-2023 13:51Urząd Miasta Zgierza"WDX" Spółka Akcyjna
776/2022wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Zwiększenie produkcji energii elektrycznej na Oczyszczalni Ścieków Wschód w Gdańsku w zakresie instalacji fotowoltaicznej o mocy 13 MW” – zlokalizowanego przy ul. Benzynowej 26; na działkach o nr 202/13, 223/2, 328/4, 328/2, obręb 300S, m. GdańskWŚ-I.6220.II.130.2022.PPC03-02-2023 13:4903-02-2023 13:49Urząd Miejski w GdańskuGdańska Infrastruktura Wodociagowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o.
z 284226