Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2843270
z 284327
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
7/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: „Wydobywanie kruszywa naturalnego z części działki nr. 1496/8 zlokalizowanej w Tucholi, Gmina Tuchola”WOŚ.6220.1.6.2022.08-02-2023 10:4508-02-2023 10:45Urząd Miejski w TucholiBurmistrz Tucholi
6/2023Uzupełnienie Nr 1 Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, na działce ew. nr 421/1, obręb Olszyny, gmina WojniczIOS.6220.17.202208-02-2023 10:4408-02-2023 10:44Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
7/2023zezwolenie na usunięcie drzewIn.III.5146.1.2.202308-02-2023 10:4308-02-2023 10:43Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w LublinieLubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
6/2023wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z pasa drogi wojewódzkiejZ290508-02-2023 10:4008-02-2023 10:40Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w LublinieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych
109/2023Zezwolenie na usunięcie drzew.ROŚ.613.174.2022.KS08-02-2023 10:3408-02-2023 10:34Starostwo Powiatowe w NysieStarosta Nyski
2241/2022Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych na działkach o nr ewid. 29/35, 29/36, 29/37, 29/39, 29/40, 29/41, 29/120, 29/126, 29/128, 29/44, 29/49, 29/123, 29/51, 29/53, 29/114, 29/65 położonych w poznaniu, w rejonie ulic Rubież/Czarnucha arkusz 11, obręb Naramowice”, miasto Poznań, województwo wielkopolskieWOO-II.420.4.2019.WN08-02-2023 10:3408-02-2023 10:34Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
108/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.ROŚ.613.174.2022.KS08-02-2023 10:3008-02-2023 10:30Starostwo Powiatowe w NysieBurmistrz Nysy
7/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewówOŚ.6131.1.2.2023.OŚ08-02-2023 10:2508-02-2023 10:25Urząd Gminy Ustronie Morskie*******
174/2023Opinia w zakresie ochrony środowiska dotyczącą projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WOOŚ.410.259.2022.ES08-02-2023 10:1808-02-2023 10:18Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie -
72/2022Decyzja o ustaleniu warunków zabudowyFIP.6730.2.66.2022.GJ408-02-2023 10:1608-02-2023 10:16Urząd Gminy we WłoszczowieEPLANT 37 Sp. z o.o.
z 284327