Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2912649
z 291265
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1979/2023Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulicy Gruszowej oraz skrzyżowania ulic: Sejmowej, Ludowej, Stefana Kisielewskiego i projektowanego północnego korytarza komunikacyjnegoWOOŚ.410.416.2023.AOK04-10-2023 15:3804-10-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1980/2023Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godziszów, gmina GoleszówWOOŚ.410.455.2023.AB04-10-2023 15:3804-10-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1981/2023Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ŚwinnaWOOŚ.410.402.2023.AB04-10-2023 15:3804-10-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1623/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce w Rudzie ŚlaskiejWPN.6401.571.2023.KB04-10-2023 15:3804-10-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach*******
1982/2023Decyzja zezwalająca na niszczenie siedliska lub ostoi, będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazda w odniesieniu do 1 pary kosa (Turdus merula), w związku z planowaną wycinką 1 szt. modrzewia europejskiego o obwodzie pnia 120 cm mierzonym na wysokości 5 cm, rosnącego na terenie działki, przy ul. Edmunda Kokotka w Rudzie ŚląskiejWPN.6401.571.2023.PW.204-10-2023 15:3804-10-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1811/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynków przy ul. Mickiewicza 16, ul. Katowickiej 15, ul. Korfantego 1, oraz Al. Spacerowej 16, Al. Spacerowej 20 w MysłowicachWPN.6401.621.2023.PW04-10-2023 15:3804-10-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
1983/2023Decyzja zezwalająca Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Wielka Skotnica 6, 41-400 Mysłowice, na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd lub innych schronień w odniesieniu do 79 par jerzyka (Apus apus), 2 par wróbla (Passer domesticus), 1 pary kawki (Corvus monedula), 2 par oknówki (Delichon urbicum) oraz 2 osobników borowca wielkiego (Nyctalus nyctula), poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych budynków przy ul. Mickiewicza 16, ul. Katowickiej 15, ul. Korfantego 1, Al. Spacerowej 16, Al. Spacerowej 20 w MysłowicachWPN.6401.621.2023.PW04-10-2023 15:3804-10-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1529/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedliska i gniazda ptaków, w związku z wycinką drzewa, rosnącego na działce nr 9/9, obręb 181, przy ul. Focha 55 w CzęstochowieWPN.6401.526.2023.KB04-10-2023 15:3804-10-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o.,Gmina Miasto Częstochowa
1984/2023Decyzja zezwalająca Gminie Miasto Częstochowa, na niszczenie siedliska lub ostoi, będącego obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazda w odniesieniu do 1 pary gawrona (Corvus frugilegus), w związku z planowaną wycinką 1 szt. wierzby płaczącej o obwodzie pnia 291 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącej na działce nr 9/9 przy ul. Focha 55 w CzęstochowieWPN.6401.526.2023.PW.104-10-2023 15:3804-10-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1985/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na umyślne zabijanie, niszczenie tam i nor zbudowanych przez bobra europejskiego na terenie działki nr 1436/14, obręb Pszczyna w PszczynieWPN.6401.669.2023.KB04-10-2023 15:3804-10-2023 15:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGórnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
z 291265