Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2787254
z 278726
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
61/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówZEOŚ.6131.2.32.2022.IC19-08-2022 12:5319-08-2022 12:53Urząd Miasta Zduńska Wola*******
60/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drze lub krzewówZEOŚ.6131.2.32.2022.IC19-08-2022 12:5119-08-2022 12:51Urząd Miasta Zduńska Wola*******
176/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaOŚR.6131.433.2022.MKA19-08-2022 12:4819-08-2022 12:48Urząd Miasta OpolaOpolska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przyszłość"
70/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, oznaczonej numerem działki ewidencyjnym 1913/21, obręb Ełk3R.613.61.202219-08-2022 12:4119-08-2022 12:41Starostwo Powiatowe w EłkuPrezydent Miasta Ełk
71/2022Zezwolenie na usunięcie dwóch drzew rosnących na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, oznaczonej numerem działki ewidencyjnym 1913/21, obręb Ełk3R.613.61.202219-08-2022 12:4119-08-2022 12:41Starostwo Powiatowe w EłkuStarosta Ełcki
174/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew rosnących na działce nr 2068/6, obręb Przeciszów, stanowiącej własność Gminy Przeciszów.WOŚ.613.1.93.202219-08-2022 12:3719-08-2022 12:37Starostwo Powiatowe w OświęcimiuUrząd Gminy Przeciszów
43/2022Decyzja zezwalająca na wycięcie drzew lub krzewówMRO.6131.1.24.2022.TS219-08-2022 12:3419-08-2022 12:34Urząd Gminy we WłoszczowieWydz. MRO
85/2022Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę. Zmiana pozwolenia na budowę rozbudowy hal produkcyjnych o część produkcyjną z zapleczem socjalnym.DUA-A.6740.1.167.2022.AO19-08-2022 12:3419-08-2022 12:34Urząd Miejski w ElbląguLAYMAN Sp. z o.o. Sp.K.
1468/2022Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół cmentarza w TworoguWOOŚ.410.335.2022.MM19-08-2022 12:3119-08-2022 12:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1469/2022Zgłoszenie prowadzenia działań polegających na przekroczeniu kanalizacją sanitarną nad dnem pot. Kalonka w km 6+494 oraz na wykonanie umocnienia skarp i dna koryta pot. Kalonka narzutem kamiennym w km 6+491 - 6+497 w m. Lipowa, gm. Lipowa, pow. żywiecki, woj. śląskie, w ramach zadania pn. "Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie boiska sportowego w Słotwinie", m. Lipowa, gm. Lipowa, pow. żywiecki, woj. śląskie obręb 0001 Lipowa - działki o nr ewid. 559, 599, 601,603, 604/5WPN.670.188.2022.DS19-08-2022 12:3119-08-2022 12:31Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachZwiązek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu,*******
z 278726