Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2798719
z 279872
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
96/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie-wycinkę 7 szt. drzew (Świerk posp., Brzoza brodawkowata, Sosna zwyczajna), rosnących na terenie indywidualnej działki ogrodniczej, ROD Relaks przy ul. Męczenników Rotundy 6 w ZamościuGK-OS.6131.113.202226-09-2022 14:0626-09-2022 14:06Urząd Miasta Zamość*******
97/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie-wycinkę 3 szt. drzew (Świerk pospolity, Śliwa mirabelka), rosnących na terenie nieruchomości SM Zamoyskiego przy ul. Zamoyskiego 36 w ZamościuGK-OS.6131.111.202226-09-2022 14:0626-09-2022 14:06Urząd Miasta ZamośćSpółdzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego
98/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie-wycinkę 1 szt. drzewa (Jarzab posp.) rosnącego na terenie nieruchomości spółdzielczych przy Orzeszkowej 3 w ZamościuGK-OS.6131.112.202226-09-2022 14:0626-09-2022 14:06Urząd Miasta ZamośćSpółdzielnia Mieszkaniowa im. W. Łukasińskiego w Zamościu
13/2022Obwieszczenie nr WGG.6721.12.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 61/9, 61/11 i 61/12, obr. 4.0003 w Łomiankach oraz działki nr 437/2, obr. 4.0005 w ŁomiankachXLVI/382/202126-09-2022 14:0426-09-2022 14:04Urząd Miejski w ŁomiankachBurmistrz Łomianek
125/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewówOŚ.613.60.202126-09-2022 14:0426-09-2022 14:04Starostwo Powiatowe w LimanowejStarosta Limanowski
12/2022Obwieszczenie WGG.6721.11.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 759/16 w Dziekanowie Polskim – obręb ew. nr 143205_5.0005XLVI/381/202126-09-2022 14:0326-09-2022 14:03Urząd Miejski w ŁomiankachBurmistrz Łomianek
11/2022Obwieszczenie WGG.6721.7.2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części osiedla Łomianki Powstańców i części sołectwa Łomianki Chopina między ul. Rolniczą i Al. ChopinaXLIV/368/202126-09-2022 14:0226-09-2022 14:02Urząd Miejski w ŁomiankachBurmistrz Łomianek
10/2022Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 973/5 w mieście Łomianki – obręb ew. 143205_4.0005XLIV/367/202126-09-2022 14:0026-09-2022 14:00Urząd Miejski w ŁomiankachBurmistrz Łomianek
10/2022Opinia Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej znak LU.ZZŚ.1.4360.170.2022.HK z dnia 13.07.2022 r. dot. budowy farmy fotowoltaicznej PV Skorodnica o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą" na dz. o nr. ewid. 104 w miejscowości SkorodnicaGP.6220.2.2022.KB26-09-2022 13:5926-09-2022 13:59Urząd Gminy Stary BrusPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej
9/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Skorodnica o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na dz. o nr. ewid. 104 w obrębie Skorodnica, gm. Stary BrusGP.6220.2.2022.KB26-09-2022 13:5926-09-2022 13:59Urząd Gminy Stary BrusCopernic Sp. z o.o.
z 279872