Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2987441
z 298745
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
84/2024Zgłoszenie instalacjiWRŚ-GOŚ.6221.13.202424-05-2024 15:5124-05-2024 15:51Starostwo Powiatowe w CiechanowieOragne Polska S.A.
83/2024Zgłoszenie instalacjiWRŚ-GOŚ.6221.12.202424-05-2024 15:4724-05-2024 15:47Starostwo Powiatowe w CiechanowieT-Mobile Polska S.A.
82/2024Zgłoszenie instalacjiWRŚ-GOŚ.6221.11.202424-05-2024 15:4324-05-2024 15:43Starostwo Powiatowe w CiechanowieT-Mobile Polska S.A.
985/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie, zasypywanie nor - działka nr 54, Park Miejski, obręb Lubliniec, Lubliniec.WPN.6401.343.2024.KB24-05-2024 15:3724-05-2024 15:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachGmina Lubliniec
1181/2024Decyzja zezwalająca Miastu Lubliniec na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie nor w odniesieniu do 1 rodziny bobra europejskiego (Castor fiber), powstałych w groblach toru kajakowego (Kanału Grunwaldzkiego) w Parku Grunwaldzkim, w miejscowości Lubliniec, w celu ograniczenia powstawaniu szkód w mieniu, tj. infrastruktury Stadionu Miejskiego oraz Amfiteatru w LublińcuWPN.6401.343.2024.KB24-05-2024 15:3724-05-2024 15:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
98/2024Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej "SILESIA" w Katowicach przy ul. Głuszców 9, 40-668 Katowice, na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd lub innych schronień oraz umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień w odniesieniu do 3 par jerzyka (Apus apus) oraz 2 par wróbla (Passer domesticus), poprzez wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radockiego 56 w KatowicachWPN.6401.11.2024.PW24-05-2024 15:3724-05-2024 15:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
1182/2024Decyzja zezwalająca Zarządowi Zlewni w Żywcu, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec, na umyślne chwytanie, niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień oraz umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, w odniesieniu do następujących gatunków: śliz pospolity (Barbatula barbatula), brzanka (Barbus peloponnesius (B. carpthicus, B. meridionalis)), głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus), celem wykonania prac polegających na remoncie zapory przeciwrumowiskowej na potoku Łękawka 15+300 w miejscowości Ślemień, gmina ŚlemieńWPN.6401.344.2024.KB24-05-2024 15:3724-05-2024 15:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
947/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków, w związku z termomodernizacją budynku przy ul. 1 Maja 32-38A w SosnowcuWPN.6401.327.2024.MS124-05-2024 15:3724-05-2024 15:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachSpółdzielnia Mieszkaniowa "SIELEC"
1183/2024Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielec”, ul. Legionów 7A, 41-200 Sosnowiec, na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd lub innych schronień oraz na umyślne uniemożliwianie dostępu do schronień w odniesieniu do 10 par jerzyka (Apus apus), 4 par wróbla (Passer domesticus), 2 par kawki (Corvus monedula), 1 pary bogatki (Parus major), 1 par modraszki (Cyanistes caeruleus) oraz 1 kolonii borowca wielkiego (Nyctalus nyctula), poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. 1 Maja 32-38A w SosnowcuWPN.6401.327.2024.MS124-05-2024 15:3724-05-2024 15:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
853/2024Wniosek o wydanie zezwolenia na niszczenie siedlisk i gniazd ptaków (sierpówka), w związku z wycinką drzew przy ul. Witczaka na dz. nr 877/14 w m. Jastrzębie-Zdrój.WPN.6401.288.2024.PW24-05-2024 15:3724-05-2024 15:37Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiasto Jastrzębie-Zdrój
z 298745