Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2908791
z 290880
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
83/2023wniosek o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadówOS.6233.1.2023.EC21-09-2023 14:4421-09-2023 14:44Starostwo Powiatowe HajnówkaPGB Energetyka 13 Sp. z o.o.
129/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.OŚ.613.65.2023.WB21-09-2023 14:4421-09-2023 14:44Starostwo Powiatowe w ChoszcznieGmina Drawno
141/2023Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.OŚ.613.65.2023.WB21-09-2023 14:4421-09-2023 14:44Starostwo Powiatowe w ChoszcznieStarosta Choszczeński
1310/2023zgłoszenie w trybie art.118 ustawy o ochronie przyrody zamiaru usunięcia 3 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska rosnących na prawym brzegu rzeki Klonówka w jej km 4+880, na działce nr ewid. 336, obręb Klonowa II, gm. KlonowaWPN.670.174.2023.ŁSi21-09-2023 14:4321-09-2023 14:43Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu
204/2022Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/5 położonej w obrębie Szałas gm. Zagnańsk.RO-I.613.31.2022.KS21-09-2023 14:4221-09-2023 14:42Starostwo Powiatowe w KielcachStarosta Kielecki
1309/2023zgłoszenie w trybie art.118 ustawy o ochronie przyrody zamiaru prowadzenia działań polegających na przejściu siecią wodociągową dn 160 mm pod rzeką Białką km 18+425, na działce nr ewid. 301, obręb Żurawia, gm. Biała Rawska, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną Środkowej RawkiWPN.670.178.2023.ŁSi21-09-2023 14:4121-09-2023 14:41Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ŁodziGmina Biała Rawska
203/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, z terenu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 7/5 położonej w obrębie Szałas gm. Zagnańsk.RO-I.613.31.2022.KS21-09-2023 14:4121-09-2023 14:41Starostwo Powiatowe w KielcachUrząd Gminy Zagnańsk
55/2023Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Chełmży w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości przy ul. św.Jana w Chełmży (działka ewidencyjna nr 22/15 z obrębu 6).GKM>6131.40.202321-09-2023 14:4021-09-2023 14:40Urząd Miasta ChełmżySpółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Chełmży
664/2023PostanowienieOŚZ.6123.317.202321-09-2023 14:3221-09-2023 14:32Starostwo Powiatowe w OpocznieStarosta Opoczyński
53/2023Decyzja dotycząca usunięcia drzew lub krzewówOŚ.6131.77.202321-09-2023 14:3221-09-2023 14:32Urząd Gminy OsielskoWojciech Sypniewski - Wójt Gminy Osielsko
z 290880