Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2633274
z 263328
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
163/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2623G Kłodawa - Jeziorki wraz z budową ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników, budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego"RDOŚ-Gd-WOO.420.17.2021.WR13-04-2021 11:3213-04-2021 11:32Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w GdańskuPowiat Chojnicki
171/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochronąWPN.I.6401.3.37.2021.AD13-04-2021 11:2813-04-2021 11:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach*******
11/2021Uzupełnienie i wyjaśnienie do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy Olszyn i Jankowic w ciągu DW 781”G.6220.1.3.202013-04-2021 11:1013-04-2021 11:10Urząd Gminy BabiceWojewództwo Małopolskie
231/2020Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa na działce nr 2033/1 obręb OlszynyG.6131.1.43.202013-04-2021 11:1013-04-2021 11:10Urząd Gminy Babice*******
37/2020wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięciaGKN. 6220.05.202013-04-2021 11:0413-04-2021 11:04Urząd Miasta JarosławiaMERKURY MARKET Sp. z o.o. LAND S.K.A.
60/2020decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięciaGKN. 6220.05.202013-04-2021 11:0413-04-2021 11:04Urząd Miasta JarosławiaBurmistrz Miasta Jarosławia
649/2021Opinia sporządzona do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Miłki, obręb Miłki, przedłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WSTŁ.410.9.2021.AMK13-04-2021 10:5913-04-2021 10:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w OlsztynieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
92/2021Zgłoszenie eksploatacji rozbudowanej instalacji Stacji Bazowej Polkomtel nr BT41315 GDYNIA ŚW. JADWIGI, zlokalizowanej w Gdyni, ul. Korzenna 2ROD.6222.4.18.2021.JSk13-04-2021 10:5813-04-2021 10:58Urząd Miasta GdyniATEM-Polska Sp. z o.o.
73/2021decyzja na usunięcie drzewROŚ.613.39.2021.MD13-04-2021 10:5413-04-2021 10:54Starostwo Powiatowe w Pruszczu GdańskimStarosta Gdański
4/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w m. Wojnicz przy ul. Wolickiej w obrębie Strefy Aktywności Gospodarczej na działkach o numerach ewidencyjnych 1335/2, 1336/2, 1339/2, 1342/2, 163/15, 1335/4, 1759/1 obręb Wojnicz”IOS.6220.7.202013-04-2021 10:5313-04-2021 10:53Urząd Miejski w WojniczuBurmistrz Wojnicza
z 263328