Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2643076
z 264308
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
163/2020Decyzja - zezwolenie na usuniecie drzewROŚKZE.6131.163.202018-05-2021 10:4318-05-2021 10:43Urząd Miejski w Koronowiepodisp. Wydz. ROŚKZE. Urzędu Miejskiego w Koronowie
68/2021Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa/drzew/krzewówROŚKZE.6131.163.202018-05-2021 10:4318-05-2021 10:43Urząd Miejski w Koronowie*******
205/2020Wniosek o wydanie spółce NEXANO MINERALS Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 16, 57-410 Ścinawka Średnia, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Ewę Twardysko, zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R5 (Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych), polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych – wyrobiska cegielni „Ścinawka Średnia” zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 223/8 i 223/9 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 223/7, obręb Ścinawka Średnia, gmina Radków, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.DOW-S-V7244.90.2019.KW.PW18-05-2021 10:4318-05-2021 10:43Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoNEXANO MINERALS Sp. z o.o.
185/2020Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 204/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. znak: DOW-S-V.7222.38.2012.ID, L.dz.3405/01/2013, ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji pn.: „Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej – kwatera nr I”.DOW-S-V.7222.39.2020.SS.AWi18-05-2021 10:4318-05-2021 10:43Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoFBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o.
207/2020Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 232/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. znak: DOW-S-V.7222.86.2014.KD, L.dz.125/07/2015, ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i innych odpadów oraz przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.DOW-S-V.7222.40.2020.SS.AWi18-05-2021 10:4318-05-2021 10:43Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoFBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o.
208/2020Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego NR PZ 211/2013 z dnia 30 września 2013 r. znak: DOW-S-V.7222.19.2013.AK (z późn. zm.), udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów komunalnych, zlokalizowanej w miejscowości Rusko, celem dostosowania do wymagań określonych w opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzjach BAT – Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. U. UE L 208 z dnia 17 sierpnia 2018 r.).DOW-S-V.7222.33.2020.SS.AWi18-05-2021 10:4318-05-2021 10:43Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.
24/2021Decyzja Nr Z 58.3/2021 zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr Z 58/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., znak: DOW-S-V.7241.39.2014.AP, L.dz. 3217/08/2014 z późn. zm., wyrażającą zgodę na zamknięcie kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Gać, gmina Oława, powiat oławski, województwo dolnośląskie.DOW-S-V.7241.59.2020.KB18-05-2021 10:4318-05-2021 10:43Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoMarszałek Województwa Dolnośląskiego
209/2020Wniosek w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego NR PZ 211/2013 z dnia 30 września 2013 r. znak: DOW-S-V.7222.19.2013.AK (z późn. zm.), udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów komunalnych, zlokalizowanej w miejscowości Rusko.DOW-V.7222.43.2020.SS.AWi18-05-2021 10:4318-05-2021 10:43Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o.
210/2020decyzja Nr I 216/2020 zatwierdzająca spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o., ul. Stargardzka 8A, 54-156 Wrocław, Instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Budziszów Wielki wraz z zabezpieczeniem roszczeńDOW-S-V.7241.78.2019.AKr.KM18-05-2021 10:4318-05-2021 10:43Urząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoMarszałek Województwa Dolnośląskiego
51/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGR.O.6220.12.2021.AS18-05-2021 10:4318-05-2021 10:43Urząd Miejski w Sokółce*******
z 264308