Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2842257
z 284226
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
160/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. bobra europejskiegoWPN.6401.5.6.2023.MJS03-02-2023 14:0703-02-2023 14:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Łukowa
162/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. bobra europejskiegoWPN.6401.5.5.2023.MJS03-02-2023 14:0703-02-2023 14:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LubliniePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w LublinieNadzór Wodny w Rykach
161/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. bobra europejskiego.WPN.6401.6.11.2023.MJS03-02-2023 14:0703-02-2023 14:07Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieGmina Ostrów Lubelski
21/2023Decyzja zmieniająca decyzję Wójta Gminy Iława z dnia 19 kwietnia 2022 r., znak:RLP.6131.1.138.2021 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 40 szt. drzew z pasów drogowych dróg powiatowych, położonych na terenie gm. Iława.RLP.6131.1.343.202203-02-2023 14:0603-02-2023 14:06Urząd Gminy w IławieWójt Gminy Iława
64/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachKŚ-K-O.6220.30.202203-02-2023 14:0503-02-2023 14:05Urząd Miasta Rzeszowa*******
1402/2022WNIOSEK o wydanie zezwolenia na rozbieranie tam bobrowych zlokalizowanych na kanałach i rzekach wymienionych we wniosku, w celu ograniczenia szkód powodowanych przez bobry.WPN-I.6401.380.2022.AK03-02-2023 14:0403-02-2023 14:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile
133/2023DECYZJA zezwalająca Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Pile, na ręczne i/lub mechaniczne sukcesywne niszczenie, usuwanie i/lub uszkadzanie tam bobrowych zlokalizowanych na wymienionych w decyzji ciekach, zlokalizowanych w gminach Zwierzyn, Stare Kurowo, Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Santok w celu ograniczenia szkód powstających na skutek aktywności życiowej bobra europejskiego, tj. tam budowanych na ww. ciekach wodnych oraz nor tworzonych w skarpach kanałów oraz korpusach wałów przeciwpowodziowych.WPN-I.6401.380.2022.AK03-02-2023 14:0403-02-2023 14:04Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WLKP.
163/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. sowy płomykówki i puchacza.WPN.6401.3.3.2023.AO03-02-2023 13:5903-02-2023 13:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie*******
164/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. ropuch szarej i żaby trawnej.WPN.6401.24.2023.AO03-02-2023 13:5903-02-2023 13:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieUrząd Miasta Lublin Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej
165/2023Wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową tj. puszczyka, puszczyka uralskiego oraz uszatki.WPN.6401.23.2023.AO03-02-2023 13:5903-02-2023 13:59Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w LublinieZespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie
z 284226