Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 183
z 19
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
12/2011Przebudowa i rozbudowa ze zmiana sposobu użytkowania istniejącegoi budynku pałacu w Grudyni Wielkiej przy ul. Kozielskiej 42 na funkcję pensjonatu karta informacyjna przedsiewzięcia kopia mapy ewidencyjnej wypis z rejestru gruntówZRI.6220.11.-.201130-08-2011 08:3930-08-2011 06:41Urząd Gminy w Pawłowiczkach*******
8/2011budowa farmy wiatrowej Pawłowiczki - Polska Cerekiew o mocy do 300MW RAPORT OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKOZRI.6220.7.-.201104-08-2011 14:0304-08-2011 12:06Urząd Gminy w PawłowiczkachEKO ENERGIA POLSKA Sp. z o.o.,
2011/E/0001raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskonie dotyczy04-08-2011 14:1204-08-2011 12:16Urząd Gminy w PawłowiczkachENERGIA FRANZ PAWEŁ FRANCISZKIEWICZ
1/2011Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego z tuczu trzody chlewnej na tucz kurcząt brojlera wypis z rejestru gruntów, kopia mapy ewidencyjnejZRI.6220.1.-.201104-08-2011 13:0204-08-2011 11:07Urząd Gminy w Pawłowiczkach*******
2/2011Przebudowa i rozbudowa warsztatu mechanicznego w Pawłowiczkach PEŁNOMOCNICTWO, KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIECIA, KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJZRI.6220.4.-.201104-08-2011 13:2304-08-2011 11:24Urząd Gminy w PawłowiczkachKarol Kania i Synowie Sp. z o.o.
6/2011Budowia stacji bazowej PTK Centertel Sp. z o.o. pn. „Gościęcin” w miejscowości Gościęcin Gmina Pawłowiczki na dz. ew. nr 708/19, 708/18 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIĘCIA KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJKWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIAZRI.6220.6.-.201104-08-2011 13:4604-08-2011 11:49Urząd Gminy w PawłowiczkachPTK CENTERTEL Sp. z o.o.
14/2011Budowa obory dla krów z infrastruktura towarzyszącą - realizownna na działkach nr 488 i 489 w miejscowości Kózki Karta informacyjna przedsiewzięcia Kopia mapy ewidencyjnej wypis z rejestru gruntówZRI.6220.12.-.201130-08-2011 08:4730-08-2011 06:48Urząd Gminy w Pawłowiczkach*******
7/2011Budowa stacji bazowej PTK Centertel Sp. z o.o. pn. „Gościęcin” w miejscowości Gościęcin Gmina Pawłowiczki na dz. ew. nr 708/19, 708/18ZRI.6220.6.-.201104-08-2011 13:5704-08-2011 12:06Urząd Gminy w PawłowiczkachWÓJT GMINY PAWŁOWICZKI
3/2011Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku inwentarskiego z tuczu trzody chlewnej na tucz kurcząt brojleraZRI.6220.1.-.201104-08-2011 13:1404-08-2011 11:24Urząd Gminy w PawłowiczkachWÓJT GMINY PAWŁOWICZKI
16/2011Przebudowa i rozbudowa ze zmiana sposobu użytkowania istniejącegoi budynku pałacu w Grudyni Wielkiej przy ul. Kozielskiej 42 na funkcję pensjonatuZRI.6220.11.-.201130-08-2011 08:5130-08-2011 06:57Urząd Gminy w PawłowiczkachWÓJT GMINY PAWŁOWICZKI
z 19