Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2691715
z 269172
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
151/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewEZ.613.108.202128-10-2021 14:2228-10-2021 14:22Starostwo Powiatowe w ŁaskuStarosta Łaski
820/2021Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie gniazda w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wycięcia drzewa rosnącego przy ul. Dożynkowej w Jaworznie na działce gminnej numer 66/40WPN.6401.336.202128-10-2021 14:2228-10-2021 14:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachMiejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie
1166/2021Decyzja zezwalająca Gminie Miastu Jaworzno na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz na niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd w odniesieniu do 1 osobnika sierpówki w związku z planowaną wycinką 1 szt. brzozy brodawkowatej rosnącej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 66/40, obręb 281, przy ul. Dożynkowej w JaworznieWPN.6401.336.2021.ZB.128-10-2021 14:2228-10-2021 14:22Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w KatowicachRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
39/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 665 (obręb 0015) w miejscowości Nowa Wieś Lęborska, Gmina Nowa Wieś Lęborska (proj. Nowa Wieś Lęborska II)RRG.6220.26.202128-10-2021 14:2028-10-2021 14:20Urząd Gminy w Nowej Wsi LęborskiejPV 62 Sp. z o.o.
150/2021Decyzja zezwalająca na usunięcie krzewuEZ.613.105.202128-10-2021 14:1728-10-2021 14:17Starostwo Powiatowe w ŁaskuStarosta Łaski
229/2021Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachKo.6220.1.24.202128-10-2021 14:1628-10-2021 14:16Urząd Miasta Ruda ŚląskaPrezydent Miasta Ruda Śląska
1924/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.995.2021.SP28-10-2021 14:1528-10-2021 14:15Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
1876/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.962.2021.SP28-10-2021 14:1528-10-2021 14:15Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
1925/2021Brak sprzeciwu wobec zamiaru usunięcia drzewOSE-ZI.6131.962.2021.SP28-10-2021 14:1528-10-2021 14:15Urząd Miejski w Bielsku BiałejPrezydent Miasta Bielska-Białej
1886/2021zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.966.2021.SP28-10-2021 14:1528-10-2021 14:15Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
z 269172