Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2771858
z 277186
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
1157/2022zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.643.2022.BT29-06-2022 14:2329-06-2022 14:23Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
1158/2022zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomościOSE-ZI.6131.642.2022.BT29-06-2022 14:2329-06-2022 14:23Urząd Miejski w Bielsku Białej*******
17/2022wniosek o wydanie decyzjiRGP.6220.19.202229-06-2022 14:2129-06-2022 14:21Urząd Gminy Bielsk PodlaskiEnergia Wschód Sp. z o. o.
40/2022brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoRGP.6220.19.202229-06-2022 14:2129-06-2022 14:21Urząd Gminy Bielsk PodlaskiWójt Gminy Bielsk Podlaski
141/2022Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowęWAiB.6740.242.2022.WS29-06-2022 14:1829-06-2022 14:18Urząd Miasta ToruniaSpółdzielnia Mieszkaniowa "KOPERNIK"
112/2022Decyzja - odmowa udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewRS.613.65.2022.ŁB29-06-2022 14:1429-06-2022 14:14Starostwo Powiatowe w SzczecinkuStarosta Szczecinecki
111/2022Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewRS.613.65.2022.ŁB29-06-2022 14:1329-06-2022 14:13Starostwo Powiatowe w SzczecinkuGmina Grzmiąca
55/2021Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer "ZDU3309A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dachu budynku znajdującego się na działce ew. nr 99/19 obręb 0007 Miasto Zduńska Wola.ZEOŚ.6220.1.3.2021.AKo29-06-2022 14:1129-06-2022 14:11Urząd Miasta Zduńska WolaP4/PLAY
85/2022Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne dla TRI-MAR Sp. z o.o. Sp. k. na działce o numerze ewidencyjnym 2196/6 w Knurowie"UA.6220.1.4.202229-06-2022 14:1029-06-2022 14:10Urząd Miasta KnurówTRI-MAR Sp. z o.o. Sp. k.
43/2022Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer "ZDU3309A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dachu budynku znajdującego się na działce ew. nr 99/19 obręb 0007 Miasto Zduńska Wola.ZEOŚ.6220.1.3.2021.AKo29-06-2022 14:0929-06-2022 14:09Urząd Miasta Zduńska WolaZ up. Prezydenta Miasta Zduńska Wola Alina Kubiak Dyrektor Biura Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska
z 277186