Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1461
z 147
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2013Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięciaRSG.6220.6.201231-01-2013 15:0831-01-2013 15:08Urząd Gminy w JedlińskuWójt Gminy Jedlińsk
1/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew22-01-2014 09:0922-01-2014 09:09Urząd Gminy w Jedlińsku
1/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewaRSG.6131.1.201625-01-2016 14:1625-01-2016 14:16Urząd Gminy w Jedlińsku
1/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa09-01-2017 10:0209-01-2017 10:02Urząd Gminy w Jedlińsku
1/2019Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięciaRSG.6220.13.201815-03-2019 12:4115-03-2019 12:41Urząd Gminy w Jedlińsku
1/2020Karta informacyjna przedsięwzięciaRSG.6220.14.201916-01-2020 10:0916-01-2020 10:09Urząd Gminy w Jedlińsku
1/2021Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno oraz prognozy oddziaływania na środowisko.29-01-2021 12:5029-01-2021 12:50Urząd Gminy w JedlińskuWójt Gminy Jedlińsk
1/2022Decyzja w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowaniaRSG.6236.7.202113-01-2022 10:2913-01-2022 10:29Urząd Gminy w JedlińskuWójt Gminy Jedlińsk
10/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewnie dotyczy02-05-2013 11:2102-05-2013 11:21Urząd Gminy w Jedlińsku
10/2014Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewRSG.6131.6.201416-04-2014 10:1916-04-2014 10:19Urząd Gminy w JedlińskuWójt Gminy Jedlińsk
z 147