Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1991
z 200
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
73/2015Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kościelisko na lata 2014-20185 z perspektywą na lata 2019-20121 wraz z Programem usuwania azbestu w Gminie Kościelisko wraz z uzupełnieniemOŚ.I.604.25.201405-06-2015 10:1605-06-2015 10:16Urząd Gminy KościeliskoStudio Zieleni - mgr inż. Barabara Wigier
196/2014Aktualizacja Programu Ochrony środowiska na lata 2014-2018 z perspektywą na lata 2019-2021 wraz z programem usuwania azbestu - strategiczna ocena oddziaływania na środowiskoOŚ.I.604.25.201405-06-2015 10:1605-06-2015 10:16Urząd Gminy KościeliskoBiuro Projektowe Linia Jacek Wolanin
4/2020Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie Kir i Gronia – MPZP KIRY IV.PP.I.6721.7.201422-07-2020 14:1422-07-2020 14:14Urząd Gminy KościeliskoStudio Zieleni - mgr inż. Barabara Wigier
12/2020Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, w rejonie Kir i Gronia – MPZP KIRY IV.PP.I.6721.7.201430-07-2020 15:5230-07-2020 15:52Urząd Gminy KościeliskoStudio Zieleni - mgr inż. Barabara Wigier
15/2021Decyzja Wójta Gminy Kościelisko nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, podziemnej sieci energetycznej niskiego oraz średniego napięcia, kanalizacji kablowej światłowodowej dla linii telekomunikacyjnej wraz z usługami towarzyszącymi w Dolinie Kościeliskiej na odcinku do Hali Pisanej oraz Jaskini Mroźnej – w pasie istniejącej ścieżki turystycznej na działkach nr ewid.: 1251/3, 3471/5, 3472/9, 3472/28, 3478, 3503/7, 3503/15, 3503/16, 3504/1, 3504/2, 3504/3, 3504/4, 3504/5, 3505, 3506, 3956/2, 4301, 4303, 4307, 4308, 4309, 4310/3, 4310/5, 4311, 4312, 4313, 4318, 4349, 4527, 4528, 4530, 4532, 4533 obr. 0401 Kościelisko.PP.6733.4.202122-09-2021 15:4922-09-2021 15:49Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
49/2020Decyzja Wójta Gminy Kościelisko o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: budowa kanalizacji opadowej, przekrycie potoku bez nazwy, wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych, umocnienie koryta potoku bez nazwy oraz przekroczenie rurociągiem wodociągowym ENN pod dnem potoku bez nazwy na działkach ew. nr 4422/1, 4422/2, 4423/1, 4423/2 w Witowie w gminie KościeliskoOS.6220.11.202031-12-2020 13:3831-12-2020 13:38Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
32/2020Decyzja Wójta Gminy Kościelisko o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej - ul. Salamandra, Gmina KościeliskoOS.6220.6.202025-09-2020 14:5425-09-2020 14:54Urząd Gminy KościeliskoWójt Gminy Kościelisko
19/2018Decyzja Wójta Gminy Kościelisko o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulic Rysulówka, Bąkówka, Staszelówka, Kierpcówka w miejscowości Kościelisko w Gminie KościeliskoOŚ.I.6220.1.201821-05-2018 10:5521-05-2018 10:55Urząd Gminy KościeliskoBiuro Projektowe Linia Jacek Wolanin
25/2017Decyzja Wójta Gminy Kościelisko z dnia 19.09.2017 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania działki ewid. nr 4152/3 oraz części działki ewid. nr 4152/2 (zjazd z drogi publicznej) położonych w Kościelisku, dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem, wbudowanymi garażami 1 - stanowiskowymi w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną (m. in. budowa stacji transformatorowej, murów oporowych, zjazdu).PP.I.6730.4.201528-05-2018 14:2628-05-2018 14:26Urząd Gminy KościeliskoBiuro Projektowe Linia Jacek Wolanin
21/2018Decyzja Wójta Gminy Kościelisko z dnia 27.04.2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania działki ewid. nr 4152/3 oraz części działki ewid. nr 4152/2 (zjazd z drogi publicznej) położonych w Kościelisku, dla inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z pokojami na wynajem, wbudowanymi garażami 1 - stanowiskowymi w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną (m. in. budowa stacji transformatorowej, murów oporowych, zjazdu).PP.I.6730.4.201528-05-2018 14:2428-05-2018 14:24Urząd Gminy KościeliskoBiuro Projektowe Linia Jacek Wolanin
z 200