Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1991
z 200
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
244/2016warunkowe uzgodnienie RDOŚ dla warunków realizacji przedsięwzięcia wg wariantu III18-01-201607-02-2017 10:1307-02-2017 10:13Urząd Gminy KościeliskoRDOŚ w Krakowie
233/2013Uchwała Nr XXVIII/218/13 Rady Gminy Kościelisko z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany MPZP wschodniej części obszaru wsi Kościelisko w gminie Kościelisko, dla dz. ew. nr 4095 i części dz. ew. nr 4096/4 położonych w rejonie zwanym „Gronik”BUA 6721.1.201211-03-2014 13:5111-03-2014 13:51Urząd Gminy KościeliskoRada Gminy Kościelisko
80/2011opracowanie ekofizjograficzne sporządzane do zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy KościeliskoBUA 6721.1-10.201111-05-2012 12:0611-05-2012 12:06Urząd Gminy KościeliskoPracownia Urbanistyczna Studium
82/2011projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - dla terenu obejmujące działki ew. nr 8418/15 i 8418/26 położone w miejscowości Dzianisz; - dla terenu położonego we wschodniej części wsi Dzianisz, w rejonie zwanym „Polana”; - dla terenu położonego w północno – zachodniej części wsi Dzianisz, w rejonie zwanym „Wójtostwo”; - dla terenu położonego we wsi Dzianisz, w południowej części rejonu zwanego „Zagrody Witowskie”; - dla terenu położonego we wsi Kościelisko, w rejonie zwanym „Pitoniówka”; - dla terenu obejmującego działki ew. nr: 958, 959, 960, 968/5 położone w rejonie zwanym „Polana Blachówka „ we wschodniej części wsi Kościelisko; - dla terenu położonego we wschodniej części wsi Kościelisko, w rejonie ulicy „Sobiczkowa Bór”; - dla terenu obejmującego działki ew. nr 6945/9, 6945/10 położone w miejscowości Witów, w południowej części rejonu zwanego „Rola Szatanowa”;BUA 6721.1-10.201111-05-2012 12:0611-05-2012 12:06Urząd Gminy KościeliskoRada Gminy Kościelisko
84/2011wystąpienie do PPIS w Zakopanem na podstawie art. 54 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku o opinie dot. zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko wraz z prognozamiBUA 6721.1-10.201111-05-2012 12:0611-05-2012 12:06Urząd Gminy KościeliskoBiuro Projektowe Linia Jacek Wolanin
83/2011wystąpienie do RDOŚ w Krakowie na podstawie art. 54 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku o opinie dot. zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko wraz z prognozamiBUA 6721.1-10.201111-05-2012 12:0611-05-2012 12:06Urząd Gminy KościeliskoBiuro Projektowe Linia Jacek Wolanin
81/2011Prognoza oddziaływania na środowisko do projektów zmian MPZP Gmina KościeliskoBUA 6721.1-10.201111-05-2012 12:0611-05-2012 12:06Urząd Gminy KościeliskoStudio Zieleni - mgr inż. Barabara Wigier
200/2012Opracowanie ekofizjograficzne sporządzane do czterech zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy KościeliskoBUA 6721.1-4.201209-01-2013 11:0709-01-2013 11:07Urząd Gminy KościeliskoPracownia Urbanistyczna Studium
201/2012Prognoza oddziaływania na środowisko dla czterech projektów zmian MPZP Gmina KościeliskoBUA 6721.1-4.201209-01-2013 11:0709-01-2013 11:07Urząd Gminy KościeliskoStudio Zieleni - mgr inż. Barabara Wigier
206/2012Uchwała NrXIX/146/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 październik 2012r. W sprawie uchwalenia zmiany MPZP obszaru obejmującego przysiółek Biały Potok w miejscowości Witów, w obrębie działek ew. nr: 6945/9, 6945/10BUA 6721.1.201109-01-2013 15:1109-01-2013 15:11Urząd Gminy KościeliskoRada Gminy Kościelisko
z 200