Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Znajdź urząd:1. Wpisz nazwę urzędu lub miejscowości (min. 3 znaki).2. Poczekaj na wygenerowanie listy podpowiedzi.3. Wybierz urząd z listy.
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2876339
z 287634
Numer
Nazwa dokumentu
Znak SprawyData modyfikacjiData publikacji
Urząd
Dokument wytworzył
Akcja
707/2023Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wymysłowo, gm. TrzemesznoWOO-III.411.171.2023.AM29-05-2023 11:2929-05-2023 11:29Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w PoznaniuRDOŚ w Poznaniu
20/2023Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na budowie dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 101 obręb Białobłocie.OŚ.6220.3.202329-05-2023 11:2929-05-2023 11:29Urząd Gminy w DeszcznieCopernic Black Sp. z o.o.
29/2023Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą na dz. nr 101 BiałobłocieOŚ.6220.3.202329-05-2023 11:2929-05-2023 11:29Urząd Gminy w DeszcznieDyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
30/2023Opinia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: budowa dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą na dz. nr 101 BiałobłocieOŚ.6220.3.202329-05-2023 11:2929-05-2023 11:29Urząd Gminy w DeszcznieRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
34/2023Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch farm fotowoltaicznych PV Białobłocie I o łącznej mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 101 obręb Białobłocie, gmina Deszczno, powiat gorzowski województwo lubuskie.OŚ.6220.3.202329-05-2023 11:2929-05-2023 11:29Urząd Gminy w DeszcznieWójt Gminy Deszczno
28/2023decyzjaOŚiP.6131.75.202329-05-2023 11:2229-05-2023 11:22Urząd Gminy StawigudaWójt Gminy Stawiguda
23/2023wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewówOŚiP.6131.75.202329-05-2023 11:2129-05-2023 11:21Urząd Gminy StawigudaPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu
73/2023Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewówGKE.6131.066.202329-05-2023 11:2029-05-2023 11:20Urząd Miasta Radlin*******
143/2023wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa na ul. Pankiewicza w Gorzowie Wielkopolskim (dz. nr 1903/5 obręb 1)DW.II.7124.56.202329-05-2023 11:1929-05-2023 11:19Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej GórzeNEO Sp. z o.o.
145/2023decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa na ul. Pankiewicza w Gorzowie WielkopolskimDW.II.7124.56.202329-05-2023 11:1929-05-2023 11:19Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej GórzeMarszałek Województwa Lubuskiego
z 287634