Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4977
z 498
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
645/2021wygaśnięcie koncesji nr 62/92 na wydobywanie ropy naftowej ze złoża Rudawka RymanowskaDGK-IV.4771.36.201826-07-2021 14:0426-07-2021 14:04Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
2/2019Koncesja nr 4/2019/Ł na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze "Złotów-Zabartowo"DGK-IV.4773.11.201923-02-2021 14:4223-02-2021 14:42Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
87/2021sprostowanie oczywistej omyłki w wydanej koncesji nr 19/2014/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze bloku koncesyjnego nr 457DGK-IV.4770.238.201626-04-2021 14:4526-04-2021 14:45Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
2/2020Uzgodnienie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Krajowego planu gospodarki odpadami 2022DGO.IV.480.31.2019.ŁD16-12-2020 08:4416-12-2020 08:44Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1/2020Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022DGO.IV.480.18.202016-12-2020 08:4416-12-2020 08:44Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
13/2020decyzja zmieniająca koncesję nr 48/96/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze "Ostrów Wielkopolski" (część bloków koncesyjnych nr 248 i 268)DGK-IV.4773.31.201912-02-2021 14:3012-02-2021 14:30Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
31/2020decyzja zmieniająca koncesję nr 36/96/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Biszcza - Tarnogród (część bloków koncesyjnych nr 358, 378)DGK-IV.4770.30.201912-02-2021 13:4912-02-2021 13:49Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
19/2020udzielenie koncesji nr 3/2020 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Potok Górny"23-02-2021 14:4823-02-2021 14:48Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
12/2020decyzja zmieniająca koncesję nr 24/99/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Przeworsk - Jarosław - Stubno" (część bloków koncesyjnych nr: 397, 398, 417, 418, 419)DGK-IV.4770.8.202023-02-2021 14:5723-02-2021 14:57Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
29/2020decyzja zmieniająca koncesję nr 15/97/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż w rejonie "Sulęcin-Międzyrzecz" (część bloków koncesyjnych nr 182, 183, 184, 202, 203, 204).DGK-IV.4770.26.201912-02-2021 13:5412-02-2021 13:54Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
z 498