Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4977
z 498
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji ▲
Akcja
2/2020Uzgodnienie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Krajowego planu gospodarki odpadami 2022DGO.IV.480.31.2019.ŁD16-12-2020 08:4416-12-2020 08:44Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1/2020Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022DGO.IV.480.18.202016-12-2020 08:4416-12-2020 08:44Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
5/2020decyzja zmieniająca koncesjęDGK-IV.4771.71.201812-02-2021 12:1712-02-2021 12:17Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
6/2020decyzja wygaszająca koncesję nr 204/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Brzezowiec I, II"DGK-IV.4771.60.201912-02-2021 12:3012-02-2021 12:30Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
3/2020decyzja wygaszająca koncesję nr 25/99/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Gubin-Krosno Odrzańskie" (część bloków koncesyjnych nr 222, 223, 242)DGK-IV.4770.9.202012-02-2021 12:3112-02-2021 12:31Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
4/2020Koncesja nr 7/2020 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Wielichowo W"12-02-2021 12:3212-02-2021 12:32Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
1/2021decyzja zmieniająca koncesję nr 10/2019/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze "Sierpowo"DGK-4.4773.21.202012-02-2021 12:3212-02-2021 12:32Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
32/2020decyzja wygaszająca koncesję nr 11/2011/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze "Lidzbark Warmiński" (część bloków koncesyjnych nr 73 i 74)DGK-IV.4773.101.201912-02-2021 13:2512-02-2021 13:25Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
34/2020decyzja zmieniająca koncesję nr 2/2006 na wydobywanie gazu ziemnego (gazokondesnatu)ze złoża "B6", położonego na obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza BałtyckiegoDGK-IV.4771.77.201912-02-2021 13:2912-02-2021 13:29Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
33/2020decyzja zmieniająca koncesję nr 6/2007 na wydobywanie gazu ziemnego gazolinowego ze złoża "B4", położonego na obszarze polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej Morza BałtyckiegoDGK-IV.4771.74.201912-02-2021 13:3312-02-2021 13:33Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
z 498