Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4994
z 500
Numer ▲Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2020Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022DGO.IV.480.18.202016-12-2020 08:4416-12-2020 08:44Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
1/2021decyzja zmieniająca koncesję nr 10/2019/Ł na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze "Sierpowo"DGK-4.4773.21.202012-02-2021 12:3212-02-2021 12:32Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
1/2022wygaśnięcie koncesji nr 60/2008/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie "Szczecinek" - blok koncesyjny nr 106DGK-IV.4770.311.201613-01-2022 14:5113-01-2022 14:51Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1/2023udzielenie koncesji nr 36/2009/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Sławno" (blok koncesyjny nr 46 oraz część bloku koncesyjnego nr 26)03-03-2023 14:4103-03-2023 14:41Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
1/2024udzielenie koncesji nr 2/2008 na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża “Tomisławice”08-01-2024 12:4508-01-2024 12:45Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
10/2020decyzja wygaszająca koncesję nr 1/2017/p na poszukiwanie i rozpoznawanie ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze "Koło Zachód"DGK-IV.4770.73.201823-02-2021 14:5923-02-2021 14:59Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
10/2021zmiana koncesji nr 6/97 na wydobywanie ropy naftowej, gazu ziemnego i współwystępującej siarki ze złoża "Barnówko-Mostno-Buszewo"DGK-IV.4771.9.201808-04-2021 11:3408-04-2021 11:34Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
10/2022przeniesienie koncesji nr 9/2010/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego w obszarze "Prabuty Południowe"DGKw-4770-214/44496/1231-01-2022 15:0431-01-2022 15:04Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Środowiska
10/2023udzielenie koncesji nr 5/2022/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w obszarze badań "Knurów"13-01-2023 14:4013-01-2023 14:40Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
10/2024zmiana koncesji nr 2/2004 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Łękawica"DGK-WK-I.761.175.2023.12.AT23-02-2024 12:5923-02-2024 12:59Ministerstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinister Klimatu i Środowiska
z 500