Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 27
z 3
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2020Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną w obrębie Piątkowice, Gmina Łambinowice, działka 55/3OSZK.6220.2.202022-04-2021 14:1922-04-2021 14:19Urząd Gminy ŁambinowiceManufaktura Energii sp. z o.o.
3/2018Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na terenie gminy ŁAMBINOWICEPD. 6721.6.201528-08-2018 12:5028-08-2018 12:50Urząd Gminy ŁambinowiceBiuro Urbanistyczno - Architektoniczne "ARPLAN" Sp.z o.o
35/2015Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ŁambinowicePD. 6720.1.201501-12-2015 15:2101-12-2015 15:21Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
2/2018PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na terenie gminy ŁambinowicePD.6721.6.201528-08-2018 12:5028-08-2018 12:50Urząd Gminy ŁambinowiceBiuro Urbanistyczno - Architektoniczne "ARPLAN" Sp.z o.o
8/2016PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w ŁambinowicachPD.6721.2.201605-12-2016 12:1405-12-2016 12:14Urząd Gminy ŁambinowiceBiuro Urbanistyczno - Architektoniczne "ARPLAN" Sp.z o.o
3/2017Projekt Planu Gospodarki NiskoemisyjnejZP.271.9.201728-08-2018 12:5628-08-2018 12:56Urząd Gminy ŁambinowicePWSZ w Nysie
2/2015Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 434 zlokalizowanej we wsi SowinPD.6721.3.201202-10-2015 09:0802-10-2015 09:08Urząd Gminy ŁambinowiceBiuro Urbanistyczno - Architektoniczne "ARPLAN" Sp.z o.o
2/2017Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego w Łambinowicach o halę produkcyjno-magazynową przez OSM w PrudnikuOŚM.6220.04.2017.WM16-03-2018 08:4416-03-2018 08:44Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
1/2015Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ŁambinowicePD.6720.1.201202-10-2015 09:0902-10-2015 09:09Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
4/2021Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 328, 329 w obrębie geodezyjnym Mańkowice gm. Łambinowice"OSZK.6220.4.202128-04-2021 10:5228-04-2021 10:52Urząd Gminy ŁambinowiceUE 200 sp. z o.o.
z 3