Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 28
z 3
Numer ▼Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
9/2016Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obozowej w Łambinowicach.PD.6721.2.201605-12-2016 12:1405-12-2016 12:14Urząd Gminy ŁambinowiceBiuro Urbanistyczno - Architektoniczne "ARPLAN" Sp.z o.o
8/2016PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w ŁambinowicachPD.6721.2.201605-12-2016 12:1405-12-2016 12:14Urząd Gminy ŁambinowiceBiuro Urbanistyczno - Architektoniczne "ARPLAN" Sp.z o.o
6/2016decyzja: instalacja do naziemnego magazynowania oleju napedowegoOŚM.6220.02.2016.WM22-07-2016 13:3422-07-2016 13:34Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
5/2021wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznych o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 390/1 w obrębie geodezyjnym PiątkowiceOSZK.6220.9.202112-05-2021 13:5112-05-2021 13:51Urząd Gminy Łambinowice*******
5/2016decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachOŚM.6220.09.2014.WM19-04-2016 12:4419-04-2016 12:44Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
4/2021Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 328, 329 w obrębie geodezyjnym Mańkowice gm. Łambinowice"OSZK.6220.4.202128-04-2021 10:5228-04-2021 10:52Urząd Gminy ŁambinowiceUE 200 sp. z o.o.
4/2016decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Eksploatacja udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego przez Odkrywkowy Zakład Górniczy "Malerzowice Wielkie II" w MalerzowicachOŚM.6220.02.201519-04-2016 12:2219-04-2016 12:22Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
35/2015Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ŁambinowicePD. 6720.1.201501-12-2015 15:2101-12-2015 15:21Urząd Gminy ŁambinowiceWójt Gminy Łambinowice
3/2021Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej sieci T–Mobile Polska S. A. oznaczonej jako 57029_KOP_LAMBINOWICE_SOWIN 2"OSZK.6220.7.202122-04-2021 14:3122-04-2021 14:31Urząd Gminy ŁambinowiceT-Mobile Polska sp. z o.o.
3/2018Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki – GPZ Tułowice na terenie gminy ŁAMBINOWICEPD. 6721.6.201528-08-2018 12:5028-08-2018 12:50Urząd Gminy ŁambinowiceBiuro Urbanistyczno - Architektoniczne "ARPLAN" Sp.z o.o
z 3